Egzekucja za granicą

Andrzej Żurawski        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

Egzekucja za granicą – pomagamy w działaniach egzekucyjnych za granicą, przeprowadzimy je, szybko i tanio, skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze za granicą.

egzekucja za granica

Taka oto informacja przyszła do mnie ostatnio na skrzynkę pocztową od jednej z firm windykacyjnych. Znałem ją dotąd jedynie ze spraw na rynku polskim i do tego prowadzonych wcale nie na najwyższym poziomie.

Zanim spam powędrował do kosza zdążyłem się jeszcze z niego dowiedzieć  kilku rzeczy. Okazało się, że firma która go wysłała specjalizuje się w postępowaniach międzynarodowych, potrafi uzyskać wyrok na każdego dłużnika i ma najwyższą skuteczność na rynku….

Może bym i uwierzył ale  od wielu lat zajmuję się problematyką sporów w handlu międzynarodowym. Poza tym wiem, na jakim poziomie są prowadzone przez firmy tego typu sprawy na rynku polskim, o wiele łatwiejsze niż egzekucja za granicą.

Wiadomość, tak zachwalająca skuteczność działań za granicą, oczywiście nie zawierała żadnych informacji na temat procedur, jakie należy przeprowadzić. Po co potencjalny klient ma zbyt wiele wiedzieć?

1. Egzekucja za granicą – etap 1 – pozyskanie tytułu egzekucyjnego.

Aby wierzyciel z Polski mógł prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi za granicą należy najpierw uzyskać odpowiednie orzeczenie sądowe – przed sądem polskim lub zagranicznym.
Postępowanie przed sądem polskim możemy przeprowadzić w trybie:

a) postępowania w sprawie o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

b) postępowania w sprawie drobnych roszczeń

c) zwykłym trybie ewentualnie następnie wzbogaconym o zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

Europejski Nakaz Zapłaty

Artykuł

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Artykuł

2. Egzekucja za granicą – etap 2 – zgromadzenie dodatkowych dokumentów.

  • W przypadku orzeczenia wydanego przez sąd państwa, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja za granicą stosuje się w pełni przepisy krajowe tego państwa dotyczące postępowania egzekucyjnego.
  • W przypadku orzeczeń wydanych przez sąd polski stosuje się uzupełniająco odpowiednie regulacje europejskie. Orzeczenie wydane w każdym z trybów wskazanych w pkt 1 jest uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Oznacza to, że aby rozpocząć egzekucję wystarczy dysponować odpowiednimi dokumentami wydawanymi przez sąd polski i tłumaczeniami oraz wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego organu zajmującego się w danym Państwie prowadzeniem egzekucji.

egzekucja-za-granica

Kompletny wykaz organów egzekucyjnych w Europie ma według założeń zostać udostępniony na stornie internetowej utworzonej w ramach projektów współfinansowanego przez Unię Europejską.  Na chwilę obecną w celu uzyskania informacji na temat właściwego organu, można skorzystać z wykazu zamieszczonego w załączniku numer II do Rozporządzenia 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – tzw. Bruksela I.

3. Egzekucja za granicą – etap 2 – skierowanie wniosku do odpowiedniego organu egzekucyjnego.

Osoba składająca wniosek o wykonanie orzeczenia powinna do niego załączyć:

  1. odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności;
  2. zaświadczenie, które potwierdza, jego wykonalność (stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenie co orzeczenia wydanego w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, zaświadczenie w trybie art. 53 rozporządzenia Bruksela I bis) lub europejski tytuł egzekucyjny. Wskazane powyżej zaświadczenia wydaje na stosowny wniosek sąd , z którego pochodzi dane orzeczenie, przy użyciu specjalnych formularzy (w przypadku europejskiego nakazu zapłaty zaświadczenie jest wydawane przez sąd bez odrębnego wniosku).
  3. w razie takiej potrzeby tłumaczenie na język miejsca egzekucji przedkładanych dokumentów.

Osoba, która wnosi wykonanie orzeczenia w innym Państwie członkowskim aniżeli Państwo jego wydania (a więc za granicą) nie musi mieć adresu dla doręczeń w tym Państwie członkowskim UE. Nie musi ona także mieć pełnomocnika w tym Państwie, chyba że posiadanie takiego pełnomocnika jest obowiązkowe bez względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania stron.

Należy jednak zwrócić uwagę, że postępowanie egzekucyjne prowadzone w jednym w Państw członkowskich UE, podlega prawu tego Państwa. W państwach członkowskich UE istnieje duża różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących warunków egzekwowania należności. Dlatego aby mieć pewność, że egzekucja za granicą zostanie załatwiona prawidłowo i sprawnie warto zwrócić się do kancelarii adwokackiej współpracującej z lokalnymi prawnikami, która zajmie się wszystkimi formalnościami.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: