Europejski Tytuł Egzekucyjny

Andrzej Żurawski        16 maja 2015        2 komentarze

Kilka dni temu, całkowicie niespodziewanie, odwiedził mnie w kancelarii długo niewidziany przeze mnie kolega – prawnik Michał, z pytaniem o to jak uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny. Godzina była dość późna, za mną pracowity dzień a w myślach siadałem już do kolacji, no ale co robić, jest problem – trzeba go rozwiązać.

europejski tytuł egzekucyjny

Nie krygował się i już od progu wyjaśnił, że głównym powodem jego wizyty jest potrzeba zasięgnięcia porady – „Cześć Andrzej wiesz, mam taki problem, uzyskałem już jakiś czas temu dla klienta wyrok na dłużnika w Czechach i teraz nie wiem co z nim zrobić. Ty się znasz na tych sprawach międzynarodowych, więc pewnie mógłbyś mi coś doradzić. Czytałem coś na temat Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego ale nie wiem czy to się będzie tutaj nadawać”

Przyjrzałem dokumenty, które ze sobą przyniósł i okazało się, że faktycznie ma wyrok wydany przez sąd polski tyle, że wydany po złożeniu przez dłużnika sprzeciwu od Europejskiego Nakazu Zapłaty w którym dłużnik – czeska spółka, zakwestionował zasadność roszczeń. Co prawda nieudolnie i mało przekonująco ale do końca postępowania dłużnik utrzymywał, że towaru nie otrzymał (mimo, że podpisane listy przewozowe stwierdzały zupełnie co innego), standard…

Odsuwając myśli o kolacji i szybkim powrocie do domu otworzyłem Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. i zaczęliśmy dyskusję:

Michał: Co to w ogóle jest ten Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Ja: Europejski Tytuł Egzekucyjny to taki paszport europejski pozwalający na wykonanie orzeczenie sądu krajowego w dowolnym innym państwie Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii. Nie stanowi samodzielnego orzeczenia merytorycznego, jest takim dodatkiem do wyroku, który rozszerza jego skuteczność na inne państwa unijne. Został wprowadzony po to aby umożliwić swobodny przepływ orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych na obszarze wszystkich Państw Członkowskich, bez potrzeby wszczynania jakichkolwiek postępowań pośrednich w Państwie Członkowskim wykonania przed uznaniem i wykonaniem.

Michał: Brzmi fajnie ale czy w każdej sprawie można go zastosować?

Ja: Nie w każdej. Katalog spraw w których możemy wykorzystać Europejski Tytuł Egzekucyjny jest ograniczony do spraw:

 • cywilnych i handlowych
 • dotyczące roszczeń bezspornych, to jest takich co do których:
  • dłużnik wyraźnie się zgodził
  • dłużnik nigdy nie wniósł sprzeciwu w toku postępowania sądowego
  • dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sądowego,
 • w których orzeczenie jest wykonalne w Państwie Członkowskim wydania;
 • w których orzeczenie nie stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi jurysdykcji
 • w których postępowanie sądowe wydania spełniało minimalne standardy:

Michał: Rozumiem, że w mojej sprawie skoro dłużnik złożył sprzeciw od Europejskiego Nakazu Zapłaty to nie ma co liczyć na Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Ja: Niestety, jeżeli pozwany do końca postępowania kwestionował roszczenie to sąd nie wyda zaświadczenia ETE. Pozostaje Ci uznawać ten wyrok w Czechach na podstawie regulacji Rozporządzenia 44/2001 Bruksela I – wejdź na mojego bloga – znajdziesz tam informacje na ten temat – https://www.adwokatzagranica.pl/wykonywanie-orzeczen-za-granica/

Michał: Trudno. Wytłumacz mi jeszcze o co chodzi z tymi minimalnymi standardami – może się przyda w przyszłości.

Ja: Minimalne standardy to wymogi jakie odnoszą się do postepowania w którym wydano orzeczenie jakiemu nadajemy Europejski Tytuł Egzekucyjny i obejmują:

 • Należyte doręczenie, tj. doręczenie za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika lub doręczenie bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika,
 • Należyte poinformowanie dłużnika o roszczeniu (nazwy i adresy stron, kwota roszczenia i odsetek, podstawy roszczenia)
 • Należyte poinformowanie dłużnika o niezbędnych krokach proceduralnych wymaganych w celu zakwestionowania roszczenia

To na sądzie prowadzącym sprawę spoczywa obowiązek dbania o to aby powyższe standardy zostały wypełnione.

Michał: A co jeżeli dojdzie do naruszenia tych standardów?

Ja: Jeżeli minimalne standardy postępowania nie są dochowane może to skutkować odmową wydania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub żądaniem przez dłużnika jego uchylenia. W takim przypadku można podjąć działania naprawcze polegające na prawidłowym doręczeniu orzeczenia i umożliwieniu pozwanemu jego zaskarżenia. Jeżeli dłużnik nie wniesie środa zaskarżenia to braki postępowania będą konwalidowane.

Mój znajomy wyglądał na niepocieszonego, widać było, że nie uśmiecha mu się podejmowanie na własną rękę działań w celu uznania wyroku w Czechach a zapewne jeszcze mniej konieczność informowania klienta o tym, że powstaną dodatkowe koszty. Widać było, że spodziewał się, że windykacja zagraniczna jest podobna do krajowej a rozwój sytuacji nieco go zaskoczył.

„Dasz radę coś zrobić z tym wyrokiem?” – zapytał.

Tak się składa, że w grupie adwokatów zagranicznych, z którymi współpracuję jest również adwokat czeski i słowacki, więc szybko poprawiłem Michałowi humor informacją, że temat uznania wyroku możemy załatwić dość szybko. Porozmawialiśmy jeszcze trochę o finansowych aspektach podjęcia działań na terenie Czech a wychodząc ostrzegł, że przy kolejnej sprawie zagranicznej zgłosi się do mnie od razu, żeby zawczasu wybrać najlepsze rozwiązanie.

„Zapraszam” – a w myślach tylko dodałem – „kolejnym razem o nieco wcześniejszej godzinie, tak żeby Europejski Tytuł Egzekucyjny nie musiał konkurować u mnie z kolacją…”

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Stachu220 22 czerwca, 2018 o 14:02

Dzień dobry,

Uzyskałem ETE przeciwko dłuznikowi w Wielkiej Brytanii. W jaki sposób mogę skierować sprawę do egzekucji ? Jak znajdę odpowiedniego Komornika ? Czy muszę tłumaczyć wszystkie dokumenty ?

Proszę o udzielenie informacji.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 24 czerwca, 2018 o 12:18

Witam Pana,

procedura egzekucyjna jest uregulowana odrębnie w każdym Państwie UE. Nie wydano aktów prawa europejskiego, które odnosiłyby się bezpośrednio do postępowania egzekucyjnego.W odniesieniu do europejskiego nakazu zapłaty obowiązują regulacje zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Zgodnie z art. 20 w/w aktu prawnego procedury egzekucyjne podlegają prawu Państwa Członkowskiego wykonania. Orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jest wykonywane na takich samych warunkach, jak orzeczenie wydane w Państwie Członkowskim wykonania.

Rozporządzenie przewiduje też jakie obowiązki ciążą na wierzycielu. Zobowiązany jest przedstawić właściwym organom egzekucyjnym Państwa Członkowskiego wykonania następujące dokumenty:
a) odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności; i
b) odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności; i
c) w razie potrzeby, transkrypcję zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub jego tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania lub, jeśli jest kilka języków urzędowych w tym państwie członkowskim, na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych, w jakim zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego prowadzi się postępowanie sądowe w miejscu, gdzie ma nastąpić wykonanie, bądź też na jakikolwiek inny język wskazany przez Państwo Członkowskie wykonania, jako możliwy do zaakceptowania. Każde Państwo Członkowskie może wskazać język urzędowy lub języki instytucji Wspólnoty Europejskiej inne niż jego własny język, które może zaakceptować dla wystawienia zaświadczenia. Tłumaczenie powinno być poświadczone przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje w jednym z Państw Członkowskich.

Jak wynika z powyższego, kierując sporządzone w języku polskim orzeczenie sądu polskiego wraz z zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego do egzekucji na terytorium innego państwa Unii Europejskiej należy liczyć się z potrzebą przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego (konieczne jest aby organ egzekucyjny dokładnie rozumiał treść dokumentów).

Mjąc na uwadze, że procedura egzekucyjna w każdym z państw UE ma charakter indywidualny i specyficzny (a w przypadku niektórych państw konieczne jest poprzedzenie skierowania sprawy do egzekucji podjęciem pewnych dodatkowych czynności przed sądem państwa wykonania orzeczenia) zalecam zwrócenie się do kancelarii adwokackiej świadczącej usługi na terytorium Państwa, do którego skierowana ma zostać egzekucja w celu uzyskania asysty prawnej przy tych czynnościach.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: