Międzynarodowe postępowania sądowe

Andrzej Żurawski        31 stycznia 2016        Komentarze (0)

Wieczorne godziny w czwartek 28.01.2016 upłynęły w bardzo miłej i twórczej atmosferze na szkoleniu w  Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którego tematem były międzynarodowe postępowania sądowe. Starałem się, jak mogłem odpowiedzieć na wszystkie z  licznych pytań, jakie mieli uczestnicy. Zainspirowany niektórymi z nich zapewne poszerzę materiał prezentowany podczas dalszych spotkań szkoleniowych. Ze spotkania na spotkanie międzynarodowe postępowania sądowe spotykają się z coraz większym zainteresowaniem uczestników. Niechybny to znak, że to co kiedyś było odległe i mgliste co raz bardziej staje się rzeczywistością codziennej praktyki pełnomocników zawodowych.

Międzynarodowe postępowania sądowe

Poniżej międzynarodowe postępowania sądowe w pytaniach i odpowiedziach (bez przytaczania szerszej argumentacji powoływanej na szkoleniu):

  • jak ustalić adres pozwanego w Niemczech? – w przypadku osób prawnych i podmiotów podlegających wpisowi do oficjalnych rejestrów można skorzystać z narzędzi informatycznych, o których piszę między innymi tutaj, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozostaje zwrócić się o pomoc do agencji detektywistycznej lub prawnika działającego na obszarze danego państwa – brak bowiem zintegrowanych na szczeblu unijnym systemów informatycznych pozwalających na takie poszukiwania;
  • co dzieje z opłatą sądową w przypadku odrzucenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty rozpatrywanego przez sąd polski? – w przypadku jeżeli dojdzie do tego na wczesnym etapie postępowania podlega zwrotowi w całości , stosownie do art. 79 ust 1 ustawy z 28 lipa 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  • czy nowelizacja przepisów kpc w zakresie sposobu liczenia odsetek ma wpływ na sposób przygotowywania pozwu w trybie europejskiego nakazu zapłaty? – ma wpływ jedynie na sposób formułowania żądania, w pozwie należy wskazać roszczenia odsetkowe w rozbiciu na poszczególne okresy, w jakich przysługują odmienne stopy procentowe;
  • czy wyroku sądu polskiego można skierować do komornika w innym państwie UE? – tak, mimo, wydaje się to zbyt proste aby mogło być prawdziwe to właśnie tak jest. Stosownie do Rozporządzenia UE 1215/2012 (Bruksela I) wyroki sądów państwa członkowskiego są bezpośrednio wykonywalne w innych państwach członkowskich, bez potrzeby dodatkowego postępowania (uchylenie wymogu tzw. exequatur);
  • jak znaleźć komornika za granicą? – przy wykorzystaniu ogólnodostępnych źródeł (www.google.pl) ew. przy pomocy lokalnego prawnika, ciągle jeszcze trwają prace w komisji europejskiej nad stworzeniem bazy komorników analogicznej do bazy prawników zagranicznych – „find a lawyer”;
  • czy wnosić o przetłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty przed jego doręczeniem pozwanemu? – według mnie, jeżeli zależy nam na czasie jest to najlepsze rozwiązanie, bez takiego wyraźnie wyartykułowanego żądania istnieje niebezpieczeństwo, że sąd doręczy nakaz w języku polskim a efektem tego, stosownie do Rozporządzenia WE 1393/2007 (dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych) może być odmowa przyjęcia dokumentów przez pozwanego, jako dla niego niezrozumiałych.

Pytań było dużo więcej, niestety trzymając w jednej ręce pilota do projektora a w drugiej mikrofon nie mogłem robić notatek, stąd zamieszczam te, które udało mi się zapamiętać.

Nie ulega wątpliwości, że międzynarodowe postępowania sądowe są tematyką budzącą wiele kontrowersji i problemów praktycznych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: