prawo międzynarodowe wrocław

Andrzej Żurawski        10 czerwca 2016        Komentarze (0)

Prawo międzynarodowe Wrocław – jaki jest między nimi związek?

Między innymi taki, że historia Wrocławia splata się z historią wielu państw, czyniąc z niego miejsce otwarte na cudzoziemców i idee współpracy międzynarodowej. We Wrocławiu znajdują się siedziby wielu transgranicznie działających firm. Zapewne dlatego też we Wrocławiu mieści się siedziba Kancelarii Adwokackiej Grochowski Żurawski Sp.p. , która zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego.

prawo międzynarodowe Wrocław

O jakie usługi w zakresie prawa międzynarodowego pytają przedsiębiorcy?

Na ogół jest to:

 1. udział w pozasądowych negocjacjach – zagraniczna windykacja należności;

  Sprzedałem towar firmie zagranicznej, która mi nie zapłaciła – co mogę zrobić żeby odzyskać pieniądze? (…)

 2. przygotowywanie umów międzynarodowej sprzedaży towarów lub umów świadczenia usług w innych państwach lub przez kontrahentów z innych państw;

  Zamierzam podjąć współpracę z odbiorcą z Włoch. Jak przygotować umowę aby zabezpieczała moje interesy? (…)

 3. reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach sądowych (Europejski Nakaz Zapłaty, Europejski Tytuł Egzekucyjny, Europejskie Postępowanie w Sprawie Drobnych Roszczeń, Europejski Nakaz Zabezpieczenia na rachunku bankowym);

  Mam dłużnika za granicą. Windykacja międzynarodowa nie przyniosła efektu i chcę go pozwać ale zależy mi aby postępowanie toczyło się przed sądem polskim. W razie możliwości chciałbym zając mu wcześniej konto bankowe (…)

 4. prowadzenia postępowań egzekucyjnych za granicą;

  Uzyskałem wyrok przeciwko mojemu dłużnikowi w Niemczech. Chcę teraz skierować sprawę do komornika żeby możliwie najszybciej odzyskać swoje pieniądze (…)

 5. pomoc w przeprowadzeniu uznania krajowych orzeczeń sądowych (wyroków, nakazów, postanowień);

  Złożyłem pozew przeciwko swojemu kontrahentowi z Rosji. Sąd polski wydał w tej sprawie wyrok. Co mam zrobić aby móc go wykonać na terytorium państwa rosyjskiego? (…)

 6. doradztwo prawne w zakresie zagranicznego prawa podatkowego, zagranicznego prawa ubezpieczeń społecznych i ich wpływu na analogiczne regulacje obowiązujące w Polsce;

  Zawiesiłam działalność gospodarczą w Polsce a jednocześnie jestem zatrudniona w Wielkiej Brytanii i założyłam tam spółkę LTD. Ostatnio otrzymałam informację, że istnieje niebezpieczeństwo, że ZUS i Urząd Skarbowy mogą dochodzić ode mnie uiszczenia należności publicznoprawnych w Polsce. Czy to prawda? (…)

 7. reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach mediacyjnych;

  Firma z Grecji zalega naszej z zapłatą za wykonaną usługę. Całe szczęście mamy podpisaną umowę o współpracy, jednak jest w niej zapis na sąd polubowny w Atenach. Czy to znaczy, że jedynie ten sąd może rozpoznać tą sprawę? Jak mam dalej postępować w tej sprawie? (…)

 8. pomoc w założeniu spółki za granicą;

  Chcemy otworzyć firmę w Niemczech lub Czechach. Zależy nam na kompleksowej usłudze – założenie spółki, organizacja siedziby, obsługa prawna, obsługa księgowa. Chodzi o to abyśmy mogli rozpocząć normalną działalność za granicą już za max. miesiąc. Czy to jest do zrobienia? (…)

 9. obsługa prawna spółki za granicą;

  Potrzebuję zabezpieczenia moich interesów od strony prawnej za granicą. Mam spółkę ale potrzebuję kogoś kto będzie czuwał nad wszystkim od strony prawnej (…)

 10. obsługa prawna przejęcia, fuzji, przystąpienia kapitałowego do zagranicznego podmiotu.

  Mój kontrahent z Belgii zaproponował mi zakup udziałów w spółce, którą prowadzi. Już teraz sprzedaję sporo na rynek belgijski ale dzięki połączeniu sił będziemy mieli możliwość konkretnego wejścia na rynek. Muszę proszę o przedstawienie kosztorysu związanego z taką transakcją (…)

Jaka wiedzę należy mieć podejmując się prowadzenia  sprawy międzynarodowej?

Przede wszystkim istotna jest znajomość regulacji prawnych. W zależności od sprawy konieczna może być znajomość zarówno prawa innego państwa, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego sensu stricto (konwencje międzynarodowe, umowy bilateralne), jak również prawa polskiego.  Poszczególne z w/w elementów rozkładają się różnie w zależności od charakteru sprawy – np:

W przypadku transakcji handlowej między dwoma Państwami członkami Unii Europejskiej i jednocześnie sygnatariuszami konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów decydujące znaczenie będą miały regulacje unijnych rozporządzeń (w płaszczyźnie procesowej) oraz konwencji wiedeńskiej (w płaszczyźnie materialnoprawnej).

Prawo którego państwa jest właściwe?

Artykuł

Sąd którego państwa jest właściwy?

Artykuł

 

W przypadku transakcji handlowej między podmiotami spoza Unii Europejskiej akcent przesuwa się na konwencje międzynarodowe i dwustronne umowy międzynarodowe, których są stronami a których analiza pozwoli wyznaczyć dopiero właściwe regulacje procesowe i materialnoprawne.

Kogo trzeba znać aby podjąć się prowadzenia sprawy międzynarodowej?

W większości przypadków, nawet jeżeli dana sprawa transgraniczna będzie w większości podlegać regulacjom prawa europejskiego, międzynarodowego i polskiego to i tak w pewnym puncie zajdzie potrzeba zastosowania w pewnym zakresie prawa krajowego innego państwa – czy to dla określenia statusu podmiotu zagranicznego, zasad doręczania korespondencji sądowej i wiążących się z tym domniemaniami, czy przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wskazana jest zatem aby mieć wówczas na podorędziu lokalnego prawnika (najlepiej adwokata) który uzbroi nas w wiedzę dotyczącą regulacji obowiązującej w tym państwie lub pomoże przeprowadzić czynności, których podjęcie możliwe jest jedynie na terytorium i stosownie do prawa tego państwa.

Istotne jest aby ów zagraniczny adwokat był osoba sprawdzoną lub przynajmniej zweryfikowaną w lokalnym rejestrze adwokatów – prowadzonym na ogół przez organy samorządu zawodowego lub organ centralny (np. ministerstwo).  Sam fakt prowadzenia strony internetowej nie jest gwarantem prawdziwości zawartych na niej danych. Mając na uwadze wypadki z przeszłości , gdy za adwokatów oddawały się osoby bez jakichkolwiek uprawnień lub w trakcie ich nabywania wskazanym jest powierzenie działań adwokatowi polskiemu zajmującemu się problematyką międzynarodową i współpracującemu z kancelariami zagranicznymi.

Co ciekawe przy okazji szkoleń dla profesjonalnych pełnomocnika z zakresu prawa międzynarodowego odbywających się m. in. we Wrocławiu miałem okazję przekonać się, że wielu prawników zagranicznych z uprawnieniami adwokata przybywa aktualnie w Polsce i tu praktykuje utrzymując jednocześnie ścisłe relacje z kancelariami ze swoich ojczyzn. Niekiedy można zatem nawiązać kontakt z właściwym prawnikiem zagranicznym osobiście, bez konieczności podróży do innego państwa.

W zależności od charakteru sprawy  transgranicznej niekiedy koniecznym jest skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej świadczącej usługi windykacji międzynarodowej, czy z lokalnego, zagranicznego biura księgowego.  Kontakty do tych podmiotów, w razie takiej potrzeby, powinniśmy uzyskać bez problemu od kancelarii adwokackiej, której powierzymy prowadzenie naszej sprawy międzynarodowej.

Co należy potrafić aby podjąć się prowadzenia sprawy międzynarodowej?

Przede wszystkim konieczna jest znajomość języków obcych. Nieodzowna jest znajomość prawniczego języka angielskiego a wskazana znajomość innych popularnych języków europejskich takich, jak francuski czy język niemiecki. Jeżeli zatem decydujemy się na samodzielne prowadzenie sprawy międzynarodowej lub powierzamy ją kancelarii to upewnijmy się, że osoba która będzie się nią zajmować nie będzie miała problemów językowych. Może to bowiem skomplikować najprostszą nawet sprawę.

Wskazane jest również aby  sprawą międzynarodową zajmować się osoba posiadająca doświadczenie w transgranicznej obsłudze prawnej. W przeciwnym razie narażamy się na ryzyko pominięcia istotnych okoliczności, czego konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Na blogu znajdują się moje wcześniejsze wpisy opisujące, jak napisać wezwanie do zapłaty w języku angielskim oraz wezwanie do zapłaty w języku niemieckim, do których lektury zachęcam.

WROCLAW, POLAND - APRIL 02, 2016: Aerial view of Wroclaw. Illuminated city skyline during a beautiful sunset, April 02, 2016 in Wroclaw, Poland.

Prawo międzynarodowe Wrocław.

Wrocław jest miastem szczególnym – ze względu na koleje historii i zdarzenia które spowodowały że krzyżują się na jego ulicach, podwórkach, placach losy wielu narodów.

W swojej długiej historii Wrocław był miastem wchodzącym w skład Polski, Czech,  Austrii, Prus, Niemiec .  Co więcej od  1807r. Wrocław  był okupowany kilka lat przez wojska należące do… Francji.

To do Wrocławia po 1945r. przesiedlono inteligencję z Lwowa i Wilna  – ludzi o potężnym dorobku naukowym, którzy stworzyli podwaliny dla rozwoju życia naukowego po okresie II Wojny Światowej.

To we Wrocławiu kształci się aktualnie 140.000 studentów z czego co piętnasty to gość z zagranicy.

Nie ulega wątpliwości, że Wrocław jest europejską stolicą kultury w związku z czym formalnością było przyznanie mu miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Historia miasta niewątpliwie ma wpływ na mentalność jego mieszkańców – nie inaczej jest w przypadku Wrocławia, który jest miejscem gościnnym i otwartym na cudzoziemców i ideę współpracy międzynarodowej. Prawo międzynarodowe Wrocław pozostają w ścisłym związku, który stale się wzmacnia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: