ubezpieczenie należności handlowych

Andrzej Żurawski        28 lutego 2016        Komentarze (0)

Ubezpieczenie należności handlowych – zwłaszcza w handlu międzynarodowym budzi wiele wątpliwości i rodzi wiele pytań. Skorzystanie z ubezpieczenia może być sposobem zabezpieczenia transakcji transgranicznych ale należy najpierw ustalić czy możliwości jakie daje rekompensują nakłady jakie trzeba ponieść aby móc z niego skorzystać.

ubezpieczenie transakcji handlowych

I. Jakie dokumenty regulują warunki, którym podlega ubezpieczenie należności handlowych?

Wygląda to różnie w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Upowszechniły się jednak dwa główne modele:

 • Model, w którym regulacje dotyczące ubezpieczenia a zatem najistotniejsze – prawa i obowiązki ubezpieczającego oraz zakładu ubezpieczeń regulowane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w szczegółowych polisach. Pierwszy z tych dokumentów jest dokumentem ogólnym o jednolitym brzmieniu i stosowanym do wszystkich instrumentów ubezpieczeniowych oferowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa to dokument szczegółowy – dopasowany do konkretnego ubezpieczenia i potrzeb ubezpieczanego podmiotu, jej postanowienia podlegają negocjacjom między stronami.
 • Model, w którym całość ustaleń co do kształtu stosunku ubezpieczeniowego ujęta jest w ramach jednolitej umowy.

Niezależnie od przyjętego modelu obok powyżej wskazanych dokumentów kolejnym bardzo ważnym aktem wyznaczającym zakres i sposób korzystania z ubezpieczenia są  decyzje o limitach jednostronnie wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

ubezpieczenie transakcji handlowych

II. Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę decydując się na instrument, jakim jest ubezpieczenie należności handlowych?

Umowy ubezpieczeniowe ze swej natury nie należą do najprostszych. Ich poziom skomplikowania wymaga udziału po stronie ubezpieczonego wykwalifikowanego prawnika – adwokata. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji gdy mimo poniesienia poważnych nakładów finansowych ubezpieczony nie otrzyma oczekiwanej kwoty ubezpieczenia.

Do elementów na które powinno się zwrócić szczególną uwagę należą:

 • charakter limitu kredytowego (indywidualny; generalny- in blanco)
 • zdefiniowanie daty dokonania sprzedaży (data wysyłki; data odbioru; data wystawienia faktury)
 • automatycznie wygasanie limitu kredytowego (określone opóźnienie w płatnościach ze strony odbiorcy; wystąpienie okoliczności rzutujących na ocenę kondycji finansowej odbiorcy)
 • procedura odnawiania limitu (automatycznie; na wniosek)
 • niewypłacalność odbiorcy jako wypadek ubezpieczeniowy (niewypłacalność prawna – upadłość, odmowa ogłoszenia upadłości, układ, bezskuteczna egzekucja; niewypłacalność faktyczna – trwałe nieregulowanie zobowiązań; wersyfikacja poprzez działania windykacyjne)
 • definicja należności spornej (wszczęcie sporu sądowego; zgłoszenie zarzutów w określonej formie etc.)
 • skutki zawarcia ugody dla kwalifikacji jako szkoda ubezpieczeniowa
 • wyłączenia odpowiedzialności (zjawiska o charakterze politycznym i społecznym; zjawiska natury administracyjnej; katastrofy naturalne; naruszenie umowy  przez ubezpieczającego; przyczynienie się do szkody przez ubezpieczającego etc.

.

III. Jaką kwotę odszkodowania gwarantuje ubezpieczenie należności handlowych?

Jak przy wszystkich innych elementach ubezpieczenia decydujące znaczenie ma treść poszczególnych zapisów dokumentów jakie podpisujemy przy rozpoczęciu współpracy z ubezpieczycielem. Jeżeli nie przeprowadziliśmy dokładnej analizy prawnej istnieje duże ryzyko, że zaskoczą nas elementy, które przeoczyliśmy czytając umowę lub o których już zapomnieliśmy, np:

 • limit kredytowy wyznaczający wysokość należności objętej ubezpieczeniem
 • sposób zaliczania wpłat dokonanych przez kontrahenta a mający istotne znaczenie dla ustalania wartości należności niespłaconych
 • dodatkowe elementy wpływające na wysokość szkody (koszty windykacji, postępowania sądowego) i kolejność ich zaspokajania
 • udział własny ubezpieczającego w kwocie ubezpieczenia (tzw. franczyza integralna)

ubezpieczenie należności handlowych

Podczas kongresu na temat handlu zagranicznego miałem okazję opowiedzieć zgromadzonym w Jedlinie Zdroju w Pałacu Jedlinka (świetne miejsce – tak na odpoczynek, jak i na biznesowy meeting, czy konferencję) na tematy takie jak m.in. – windykacja międzynarodowa oraz ubezpieczenie należności handlowych.

Zapis szkolenia został utrwalony w formie elektronicznej i możecie się Państwo z nim zapoznać klikając na link znajdujący się na dole strony.

Nieubłaganie pędzący czas nie pozwolił mi odnieść się do wszystkich istotnych zagadnień, więc wystąpienie miało charakter sygnalizujący ważne kwestie z tego zakresu.

Dla osób zainteresowanych zapoznaniem się z nagraniem, dla uproszczenia, podaję jego plan:

 1. od minuty 3:40 – Europejski Nakaz Zapłaty (EPO European Payment Order),
 2. od minuty 13:12 – Postępowanie w sprawie Drobnych Roszczeń (SC Small Claims),
 3. od minuty 17:04 – Europejski Tytuł Egzekucyjny (EEO European Enforcement Order),
 4. od minuty 19:27 – Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym (EAPO – European Account Preservation Order),
 5. od minuty 25:15 – ubezpieczenie należności handlowych przy transakcjach międzynarodowych

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: