Windykacja zagraniczna

Andrzej Żurawski        28 kwietnia 2015        Komentarze (0)

Wystarczy wpisać w google „windykacja” , „windykacja zagraniczna”, czy „windykacja międzynarodowa”  żeby zostać dosłownie zalanym wynikami wyszukiwania w postaci kolorowych stron, z których wysuwają się w naszą stronę wyciągnięte dłonie albo zielenią się pliki banknotów.

Na próżno jednak szukać tam odpowiedzi czym tak naprawdę jest windykacja. Na każdej stronie dowiemy się natomiast, że dobrze trafiliśmy a naszymi wierzytelnościami zaopiekują się specjaliści od finansów, prawa, psychologii, socjologii i każdej innej poważnie brzmiącej dziedziny nauki.

windykacja zagraniczna

Windykacja – ogólnie

W ciągu kilkunastu lat praktyki zawodowej poprzedzającej praktykę adwokata miałem okazję poznać istotę funkcjonowania branży windykacyjnej i metod jej działania. W oparciu o przeszłe i aktualne doświadczenia mogę stwierdzić, że o ile nie mamy do czynienia z ewidentnym oszustwem każdy przedsiębiorca może skutecznie prowadzić proces windykacji pod warunkiem, że przestrzega kilku podstawowych zasad – na etapie poprzedzającym powstanie zaległości oraz gdy taka sytuacja już wystąpi. Oto one:

I. Uzyskaj podstawowe informacje o kontrahencie zanim podejmiesz współpracę:

 • pozyskując dane z ogólnie dostępnych baz danych,
 • korzystając z wywiadowni gospodarczych lub agencji detektywistycznych,
 • zwracając się do klienta o przesłanie dokumentów firmowych:
  • zaświadczenia o wpisie do rejestru firm,
  • zaświadczenia o nadaniu numeru Vat
  • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
  • referencji od podmiotów współpracujących

II. Zabezpiecz się przed podjęciem współpracy określając wyraźnie najważniejsze z uzgodnień poprzez ich umieszczenie w:

 • umowie
 • ogólnych warunkach umownych
 • dodatkowych klauzulach w korespondencji lub dokumentach innych niż umowa.

III. Kontaktuj się z dłużnikiem, najczęściej, jak to możliwe.

IV. Kontroluj sytuację materialną dłużnika.

V. Poznaj procedury prawne, jakie możesz wykorzystać.

Stosowanie powyższych reguł działania minimalizuje ryzyko braku rozliczenia i ułatwia późniejsze procedury windykacyjne, które mogą mieć charakter polubownych negocjacji lub działań prawnych.

Windykacja zagraniczna

Windykacja międzynarodowa z założenia jest bardziej skomplikowana od krajowej ponieważ pojawiają się dodatkowe czynniki w postaci problemów językowych, różnic kulturowych, różnic prawnych a w końcu poczucia większej bezkarności po stronie dłużnika, którego kontakt z wierzycielem często ogranicza się do korespondencji elektronicznej.

Aby zminimalizować powyższe negatywne dla procesu windykacji zjawiska w przypadku windykacji zagranicznej bardziej wskazane niż w przypadku krajowej jest skorzystanie z pomocy renomowanej firmy windykacyjnej lub kancelarii prawniczej świadczącej usługi w zakresie międzynarodowych postępowań sądowych.

Ważne jest bowiem  aby dłużnik od samego początku miał świadomość gotowości po stronie wierzyciela do szybkich i zdecydowanych działań. Za sztandarowy przykład na zachowanie stanowiące przejaw bezsilności wierzyciela uchodzi wysyłanie wielokrotnie wezwań do zapłaty (na ogół w języku angielskim lub o zgrozo po polsku) mimo braku jakiejkolwiek reakcji ze strony dłużnika, czy informowanie dłużnika o planowanych działaniach prawnych przed sądem polskim, mimo oczywistej braku jurysdykcji sądu krajowego. Takie działania nie tyle, że nie prowadzą do rozliczenia się przez dłużnika z zaległości co przeciwnie utwierdzają go w przekonaniu, że nie grożą mu ze strony wierzyciela realne sankcje prawne.

Niekiedy pomocą służą również służby konsularne w postaci ambasad RP. Nie wszystkie ale w przypadku kilku spotkałem się z sytuacją, że firmy polskie, które posiadały wierzytelności mogły liczyć na wysłanie oficjalnego pisma ze strony ambasady i wykonanie telefonu monitującego przyczynę braku rozliczeń.

Jak wynika z powyższego windykacja zagraniczna mimo, że znajdują do niej zastosowanie reguły postępowania charakterystyczne dla windykacji krajowej to jest procesem bardziej skomplikowanym i jeśli ma być zakończona sukcesem to na ogół wymagającym większego nakładu czasu oraz środków.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: