dług za granicą

Andrzej Żurawski        06 marca 2016        4 komentarze

Wielu z moich klientów, mając wątpliwości co do wypłacalności swoich dłużników zadaje mi to samo pytanie – czy dług za granicą zaliczamy w koszty i na jakich zasadach?

Niestety, dawno minęły już te czasy, gdy wierzytelności od firm z Państw tzw. Europy Zachodniej były dużo łatwiejsze do odzyskania niż te od firm polskich. Czy celowym jest zatem podejmowanie zatem działań sądowych i egzekucyjnych w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dłużnik może znajdować się w złej sytuacji finansowej?

Na ogół tak.

dług za granicą

Ustawodawca przewiduje możliwość uznania wierzytelności zagranicznych, nieściągalnych za koszt prowadzonej działalności dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje taka możliwość, gdy są to wierzytelności, które uprzednio

  1. zostały zarachowane jako przychody należne oraz
  2. gdy są to wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony przepisami. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Stwierdzenie, że dług za granicą jest nieściągalny i udokumentowanie tego faktu jest kluczowe. Na wierzycielu spoczywa ciężar podjęcia kroków celem wyegzekwowania należności, nie wystarczy zatem jedynie uprawdopodobnienie, że faktura nie zostanie opłacona lub wystąpienie opóźnienia w zapłacie przez kontrahenta. Celem uznania wierzytelności za ostatecznie nieściągalną należy podjąć wszelkie czynności prowadzące do jej wyegzekwowania.

W jaki sposób wykazać, iż wierzytelność jest nieściągalna?

Pierwszy ze sposobów to uzyskanie postanowienia o nieściągalności, wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Uzyskujemy zatem orzeczenie (przed sądem polskim lub zagranicznym) stosując tryb postępowania wiążący się z najniższymi kosztami a następnie korzystając z bezpośredniej skuteczności orzeczeń sądów krajowych, wprowadzonych na mocy Rozporządzenia nr 1215/2012 Bruksela I bis, kierujemy je do wykonania przez organ egzekucyjny kraju, w którym siedzibę ma dłużnik.

Drugi ze sposobów polega na sporządzeniu protokołu stwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności zagranicznej byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. W tym celu możemy podeprzeć się np. wyciągiem ze stawek urzędowych lub ofertami z kilku zagranicznych lub polskich kancelarii adwokackich.

Ostatnim sposobem na wykazanie nieściągalność wierzytelności zagranicznej jest posłużenie się postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego. Na ogół konieczne będzie w tym przypadku bądź to wszczęcie postępowania upadłościowego przeciwko dłużnikowi za granicą, bądź zgłoszenie wierzytelności do już trwającego postępowania.

Wymienione sposoby udokumentowania nieściągalności stanowią katalog zamknięty. Uznanie za koszty wierzytelności nieściągalnej na podstawie jakiegokolwiek innego dokumentu nie będzie uznane przez organ podatkowy.

W większości wypadków, z jakimi miałem do czynienia, wierzyciele posiadający w wyniku nieudanej transakcji handlowej nieściągalny dług za granicą zaliczyli go w koszty ograniczając w ten sposób poniesioną stratę.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lukasz 26 września, 2016 o 06:16

Witam. Posiadam kredyt w uk 10 tys f niestety sytuacja rodzinna w Polsce zmusza mnie do powrotu do Polski. Ciężko jest płacić z polskiej wypłaty ratę 400 f. bank w uk nie chce się przychylic się do mojej propozycji spłaty. Czy polski komornik może wejść mi na pensje za długi z UK.

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 26 września, 2016 o 16:13

Witam Panie Łukaszu,
Wielka Brytania, mimo głośnego w mediach brexitu, nadal jest członkiem Unii Europejskiej a zatem również do wydawanych na jej terytorium orzeczeń znajduje zastosowanie rozporządzenie 1215/2012 tzw. Bruksela I bis, które przewiduje bezpośrednią wykonalność wyroków na terenie pozostałych państw europejskich.
Jeżeli zatem bank uzyska przeciwko Panu tytuł wykonawczy, to może skierować go do egzekucji na terytorium Polski.

Odpowiedz

pawel 12 grudnia, 2016 o 13:46

Powitać mam problem odzyskania dł.mam działalność pol.i mam kontrakty za granicoł w co pracuje na dr.A1 w Belgi i ne moge odzyskać a podatek za faktury jes zapłacony w polsce suma jes 16 ty.euro bym prosił o pomoc.

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 12 grudnia, 2016 o 19:07

Witam Pana,

w celu uzyskania porady prawnej zapraszam do kontaktu – telefonicznego(+48 713-411-233) lub e-mailowego (zurawski@dgz.pl).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: