O blogu

 

Pomysł na pisanie niniejszego bloga pojawił się podczas jednego ze szkoleń z zakresu dochodzenia należności zagranicznych, kiedy po raz kolejny przekonałem się, że wiedza na temat prawa międzynarodowego i europejskiego jest wśród przedsiębiorców ale również wśród wielu prawników – praktyków dość powierzchowna.

Pojawiło się uczucie niedosytu, jak tu bowiem przekazać wszystkie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć i o których słuchacze powinni usłyszeć, będąc ograniczonym do dwu czy trzygodzinnego wykładu?

Stąd też pomysł na blog, którego zadaniem ma być:

  • Przybliżenie czytelnikom regulacji międzynarodowych i europejskich dotyczących handlu międzynarodowego, windykacji zagranicznej, arbitrażu. Postępujący w ostatnim czasie przyrost regulacji europejskich mających bezpośredni skutek dla obywateli i firm europejskich, jak również wpływ na regulacje krajowe państw członkowskich UE wymaga dokonania przeglądu problematyki. Konieczne jest wskazanie, z których instytucji i w jaki sposób może skorzystać polski przedsiębiorca.
  • Wskazanie sposobów na zabezpieczenie transakcji międzynarodowych i wewnątrzwspólnotowych. Transakcje zagraniczne będą obciążone daleko mniejszym ryzykiem jeżeli już na etapie ich planowania podjęte zostaną odpowiednie działania prawne.
  • Omówienie metod windykacji międzynarodowej. Na blogu znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, co zrobić, gdy kontrahent po otrzymaniu towaru zalega z płatnością lub po otrzymaniu pieniędzy nie wysyła towaru.
  • Zaprezentowanie procedur sądowych – krajowych i europejskich, które można wykorzystać w procesie windykacji zagranicznej. Przedmiotem naszego zainteresowania stanie się w szczególności Europejski Nakaz Zapłaty, Europejski Tytuł Egzekucyjny oraz Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.
  • Promowanie arbitrażu jako sposobu rozwiązywania konfliktów między przedsiębiorcami przy transakcjach międzynarodowych. Rozstrzyganie sporów przez organem arbitrażowym, przed arbitrami posiadającymi doświadczenie w obrocie gospodarczym pozwala osiągnąć często dużo lepsze (i zadowalające obie strony) skutki niż czasochłonna walka przed sądem powszechnym.
  • Wskazanie sposobów należytego formułowania zapisu na sąd arbitrażowy. Przebieg postępowania arbitrażowego w dużym stopniu zależy od sposobu sformułowania jego założeń już na etapie ustalania warunków współpracy. Stąd też ważne jest aby już na tym, wstępnym, etapie dokładnie przemyśleć efekt jaki chcemy osiągnąć i zaproponować odpowiednie brzmienie zapisu.

Mam nadzieję, że treści zamieszczane na blogu pozwolą Państwu lepiej poznać regulacje prawne odnoszące się do handlu zagranicznego, windykacji, arbitrażu  i dzięki temu prowadzić bezpieczniejszy handel międzynarodowy.