O mnie

Kiedy decydowałem się na studia prawnicze moje spojrzenie na prawo, jak większości innych studentów, było mocno wyidealizowane. Wydawało mi się, że regulacje prawne są jednoznaczne i wzajemnie uzupełniające a ich znajomość pozwala zawsze na wybór właściwego rozwiązania.

W trakcie studiów oraz aplikacji zrozumiałem, jak skomplikowane jest prawo, szczególnie w przypadku zagadnień transgranicznych, do których niejednokrotnie stosuje się zarówno regulacje krajowe, europejskie, jak i międzynarodowe.

Po skończonej aplikacji sądowej, podjąłem decyzję o pracy w zawodzie adwokata aby ułatwiać innym  stosowanie prawa i wyjaśniać im jego zawiłości. W szczególności moim celem stało się pomaganie w przeprowadzaniu bezpiecznych transakcji w handlu międzynarodowym.

Oprócz pracy w kancelarii podjąłem się działalności szkoleniowej. Na licznych warsztatach organizowanych w różnych miastach Polski wyjaśniam słuchaczom, jak zabezpieczyć transakcje handlowe, jak postępować, gdy dojdzie do sporu, jakie regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego można zastosować w określonym przypadku.

Promuję instytucję arbitrażu, jako alternatywnego dla sądownictwa powszechnego sposobu rozwiązywania konfliktów miedzy przedsiębiorcami. Pełnię funkcję stałego arbitra Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.

Zamierzam dzielić się posiadaną przeze mnie wiedzą na niniejszym blogu.

Życzę miłej lektury.