czy komornik może zająć konto zagraniczne

Andrzej Żurawski        07 grudnia 2016        47 komentarzy

Czy komornik może zająć konto zagraniczne? – takie oto pytanie zostało mi postawione przez jednego z czytelników mojego bloga. Faktycznie, kwestia bardzo istotna i wiele może być sytuacji, kiedy taka wiedza może być potrzebna…

czy komornik może zająć konto zagraniczne

Wyjazd za granicę jest utożsamiany z przepustką do lepszego życia, otwarte granice i poczucie wolności, pozwala nam na nowo spojrzeć z optymizmem w przyszłość. Często jednak Pan – powiedzmy Janusz, zapomina aby zamknąć wszystkie swoje sprawy przed wyjazdem. Zaczyna pracować, lepiej zarabiać, otwiera konto w banku i… nagle uświadamia sobie, że przecież nie uregulował wszystkich zobowiązań w kraju. Co więcej zaraz przed wyjazdem odebrał jakieś pismo zatytułowane „nakaz zapłaty”, czy jakoś tak, ale miał wówczas tyle na głowie, że odłożył temat na potem…  Pojawia się obawa i nurtujące pytanie, czy komornik może zająć konto zagraniczne, lub szerzej – przeprowadzić egzekucję, skoro Janusz jest obywatelem Polski? Czy prawo Unii Europejskiej daje komornikowi polskiemu możliwość zajęcia konta?

Egzekucja za granicą – polski komornik

Na wstępie należy zaznaczyć, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.  Komornik posiada swój rewir, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Jednakże to do wierzyciela należy prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. W przypadku dokonania takiego wyboru przez wierzyciela komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. To że wierzyciel może wybrać komornika na terytorium Polski, oznacza jednocześnie, że może on co prawda działać poza swoim rewirem, ale nie ma on możliwości prowadzenia egzekucji poza granicami kraju. Taka sytuacja mogła by być odczytywana jako ingerencja w suwerenność obcego państwa.

Czy komornik może zająć konto zagraniczne?

No dobrze, Janusz poczuł się już pewniej, polski komornik nie może prowadzić egzekucji w obcym Państwie, przyjeżdżać do dopiero co kupionego, nowego mieszkania, czy nie daj Boże prowadzić licytacji z dopiero co odebranego z salonu BMW.  Czy jednak w związku z tym, że jest obywatelem polskim, a posiada konto w banku zagranicznym, komornik może zająć konto zagraniczne?

Otóż nie, polski komornik nie może zająć konta, które zostało założone w banku, w innym Państwie niż Polska. Zgodnie z art. 11104 k.p.c. do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy, wyłącznie polskie organy sądowe i egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w Polsce. Podobne przepisy obowiązują w innych państwach, które zastrzegają uprawnienie do prowadzenia egzekucji w tych państwach dla organów krajowych.

Nie zmieniają tego także nowe przepisy europejskie. Co prawda w dniu 18 stycznia 2017 r.,  wchodzi w życie Rozporządzenie nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzające europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ale nie rozszerzy ono terytorialnego zakresu działania organów krajowych. Zgodnie z Rozporządzeniem 655/2014 polski komornik nie będzie miał możliwości zabezpieczenia, a tym bardziej egzekucji z rachunku zagranicznego, natomiast wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy znajdujących się na koncie dłużnika. Nakaz będzie realizowany przez odpowiednie organy Państwa miejsca wykonania zabezpieczenia.

Egzekucja za granicą – zagraniczny organ egzekucyjny.

Jeżeli wierzyciel ma wiedzę na ten temat, że Januszowi się powodzi i istnieją szansę na odzyskanie pieniędzy może podjąć starania aby rozpocząć egzekucję w państwie, w którym aktualnie Janusz żyje.

EGZEKUCJA ZA GRANICĄ

Artykuł

Aby to zrobić będzie potrzebował orzeczenia sądu państwa, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja albo sądu polskiego wzbogaconego następnie o europejski tytuł egzekucyjny lub zaświadczenie potwierdzające fakt wykonalności orzeczenia – wydane stosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1215/2012 tzw. Bruksela I bis.  Tak uzbrojony wierzyciel może podjąć działania w celu odzyskania od Janusza swoich pieniędzy.

Oczywiście istnieją pewne metody aby utrudnić prowadzenie egzekucji za granicą. Jakie to metody? Jak przeprowadzić skutecznie egzekucję unikając zaporowych działań dłużnika? O tym w kolejnych wpisach na moim blogu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć wcześniej zapraszam do kontaktu.

W każdym razie odpowiadając na tytułowe pytanie – czy komornik może zająć konto zagraniczne, należy odpowiedzieć twierdząco ale z podkreśleniem, że każdy organ egzekucyjny działa w ramach „swojego” państwa.

 

 

{ 47 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Victoria 12 marca, 2018 o 20:35

Witam.mam zapytanie,czy jak mam obywatelstwo Brytyskie I Polskie i mieszkam na stale w uk to komornik moze mi zajac konto bankowe w uk,jak egzekucje prowadzi w polsce juz. Z powazaniem Victoria

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 18 kwietnia, 2018 o 09:11

Witam Pani Victorio.
Pani obywatelstwo nie ma znaczenia dla ewentualnej egzekucji. Jeżeli został przeciwko Pani wydany tytuł wykonawczy w Polsce (na co wskazuje fakt, że była prowadzona egzekucja komornicza) to wierzyciel ma możliwość rozszerzenia jego skuteczności także na inne państwa europejskie – uzyskując europejski tytuł egzekucyjny lub stwierdzenie wykonalności stosownie do przepisów rozporządzenia 1215/2012 – Bruksela I bis.Następnie taki tytuł może byc skierowany do wykonania przez organy egzekucyjne innego państwa europejskiego.

Odpowiedz

Artur 20 kwietnia, 2018 o 15:51

a czy w takim razie jak wygląda sprawa idź podjęta została praca przez agencję w Polsce i praca jest w Czechach .czy jeśli będzie wypłacane wynagrodzenie na polskie konto to pracodawca będzie musiał się przesłać do komornika jeśli będzie taka blokada na pensji?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 22 kwietnia, 2018 o 11:39

Witam Panie Arturze,
z treści Pana wiadomości nie wynika jednoznacznie czy pracodawcą jest firma z siedzibą w Polsce, czy w Republice Czeskiej. Polski komornik może podjąć działania windykacyjne w stosunku do składników majątku i źródeł dochodu znajdujących się na obszarze Polski. Jeżeli źródło Pana przychodu z tytułu zatrudnienia będzie znajdować się w Republice Czeskiej to będzie znajdować się we właściwości czeskich (a nie polskich) organów egzekucyjnych. Oczywiście, jeżeli w takiej sytuacji pieniądze zostaną przekazane na rachunek prowadzony przez bank w Polsce to wówczas będzie to majątek znajdujący się na obszarze Polski a tym samym podlegający ewentualnemu zajęciu przez polskie organy egzekucyjne. W przypadku windykacji zagranicznej (ze składników majątku i źródeł dochodu znajdujących się poza granicami Polski) wierzyciel co do zasad musi podjąć dodatkowe działania polegające na uzyskaniu dodatkowego potwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu krajowego w innym państwie UE oraz skierowaniu odrębnego wniosku egzekucyjnego do właściwego organu egzekucyjnego za granicą.

Odpowiedz

Seba 20 kwietnia, 2018 o 21:19

Czyli jak jedziemy na 2 miesiace to raczej niema co sie tego obawiac??? Oczywiscie jak zalozymy zagraniczne konto???

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 22 kwietnia, 2018 o 11:56

Witam Panie Sebastianie,
w przypadku procedur prawnych a szeczególnie w przypadku windykacji zagranicznej nie sposób dać gwarancji, czy coś nastąpi w określonym czasie, czy też nie. Z moich doświadczeń wynika, że do wydania przez sąd stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu polskiego w innych państwach Unii Europejskiej może dojśc nawet w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku (do tego oczywiście potrzebne jest dysponowanie prawomocnym wyrokiem, czy nakazem sądu polskiego). Wszczęcie egzekucji również nie jest złożoną procedurą, szczególnie jeśli wierzyciel korzysta z pomocy adwokata specjalizującego się w windykacji międzynarodowej (oczywiście zależy to również od regulacji prawnych obowiązujących w państwie, w którym egzekucja ma zostać przeprowadzona). Reasumując, termin dwóch miesięcy teoretycznie jest wystarczający do podjęcia czynności zmierzających do wszczęcia egzekucji za granicą.

Odpowiedz

Aleksandra 28 kwietnia, 2018 o 19:19

Witam, nie mam jeszcze postepowania konorniczego, ale spoznie sie niestety teraz z rata, kancelaria nie zgodzila sie na przedluzenie terminu stad moje pytanie.. Jak szybko jest wydawany wyrok? Czy jesli rate dosle za tydzien, to czy to cos da i czy cos pomoze? Czy nie warto juz wtedy wysylac pieniedzy?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 3 maja, 2018 o 22:26

Witam Pani Aleksandro,
w opraciu o podane przez Panią informacje nie jestem w stanie udzielić Pani jednoznacznej odpowiedzi. Zastrzegam zatem, że poniższa odpowiedź ma charakter ogólny i może nie pasować do sytuacji, która występuje w Pani sprawie. Nie jest dla mnie jasne, czy pisząc o kancelarii ma Pani na myśli kancelarię komorniczą, czy inną kancelarię (adwokacką, radcowską)? Jeżeli w sprawa nie była jeszcze skierowana do sądu a roszczenie drugiej strony jest zasadne, to oczywiście warto rozmawiać z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem. Nawet jeżeli nie może Pani dochować terminu to uiszczenie nalezności przed skierowaniem sprawy na drogę sądową może uchronić Panią przed ewentualnymi kosztami związymi z postęowaniem sądowym. Uiszczenie należności już po skierowaniu sprawy do sądu spowoduje, że druga strona może domagać się zasądzenia od Pani kosztów postępowania (w tym kosztów zastępstwa pełnomocnika zawodowego). Jeżeli ustaliła Pani z wierzycielem, że będzie dokonywać spłaty ratalnej i nie dochowała Pani terminu jednej z rat, to w zależności od treści ugody z wierzycielem może on być uprawniony do niezwłocznego domagania się od Pani zapłaty całego długu.

Nie sposób określić ile może trwać postęowanie sądowe przed sądem pierwszej instancji – zależy to od wielu czynników w tym dowodów posiadanych przez wierzyciela i przyjętej przez Panią strategii procesowej. Mogą to być dwa miesiące (np. postępowanie upominawcze, przy niezaskarżeniu nakazu) ale i rok lub więcej, w przypadku postępowania zwykłego.

Jeżeli oczekuje Pani porady w odniesieniu do Pani konkretnej sprawy to proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.Konieczne będzie uprzednie zapoznanie się ze szczegółami sprawy.

Odpowiedz

Ewa 6 czerwca, 2018 o 10:23

Dzień dobry,

Agencja pośredniczaca w wynajmie nieruchomości w Niemieczech przelała mi pomyłkowo podwójniezwrot depozytu w wysokosci 2600 euro.Bylo to w maju zeszlegoroku, niestety nie zauwazylam, poniewaz przeprowadalam sie wtedy do Polski i mialam duzo przelewow z roliczeniami.

W maju tego roku agencja żada zwrotu całej kwoty. Oczywiscie kwote juz dawno wydalam na podroze i szkole syna. Otryzmalam juz 2 powiadomienia listem. poleconym.

Zeby oddac pelna kwote, musze wziac kredyt, kupic Euro i zaplacic za przelew zagraniczny. Pomylka nastapila po stronie agencji, czy mam szanse sie obronic przed splata?

Dziekuje

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 6 czerwca, 2018 o 12:50

Pani Ewo,
jeżeli czynności związane z przekazaniem środków miały miejsce na terenie Niemiec (znaczenie może mieć tutaj także okoliczność, czy rachunek na jaki środki zostały przekazane jest rachunkiem prowadzonym w niemieckim, czy polskim banku) do oceny zdarzenia właściwe będzie prawo niemieckie. Jeżeli właściwe okaże się prawo polskie wówczas zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 405 i następne polskiego kodeksu cywilnego, stosownie do którego kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Jeżeli stosownie do właściwego prawa ciąży na Pani obowiązek zwrotu przekazanych pieniędzy (co wydaje się bardzo prawdopodobne ale czego nie przesądzam, gdyż po pierwsze nie zajmuję się niemieckimi regulacjami cywilnymi a z opisu nie wynika jednoznacznie, które prawo będzie właściwe a po drugie nie udzielam porad prawnych w indywidualnych sprawach na blogu) to wierzyciel będzie mógł wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową przed sąd aktualnego miejsca Pani zamieszkania, czyli przed sąd polski.

W przedstawionym stanie faktycznym kluczowe jest dokonanie jednoznacznej oceny właściwego prawa (niemieckie, czy polskie) oraz ocena opisanego zdarzenia w kontekście tego właściwego prawa.

Odpowiedz

Oskar 14 czerwca, 2018 o 12:17

Mam pytanie jak mam Polską umowę o pracę a pracuje w niemczech to czy komornik moze mi siąść na pobory ?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 14 czerwca, 2018 o 23:15

Witam Panie Oskarze,

jeżeli otrzymuje Pan wynagrodzenie od pracodawcy, który jest podmiotem działającym w Polsce to polski komornik może zająć wierzytelność jaka przysługuje Panu względem pracodawcy z tytułu świadczonej pracy. Jeżeli zostanie wysłane do Pana pracodawcy zajęcie to nie będzie mu pozostawało nic innego jak przekazywać Pana wynagrodzenie po potrąceniu kwoty wolnej od egzekucji bezpośrednio na konto komornika.

Odpowiedz

Oskar N 20 czerwca, 2018 o 13:04

Witam, moje pytanie brzmi tak, dwa dni temu dowiedziałem się że na moją wypłatę w Niemczech wszedł komornik z tego kraju ponieważ mam duży problem z AOK w Hamburgu, nie zajął mi konta ponieważ dochody przychodzą na polskie konto, zapadł tak zwany wyrok, i czy jeśli teraz wrócił bym do Polski albo wyjechał do innego kraju w uni, lub poza unię to tam też będę ścigany ?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 21 czerwca, 2018 o 09:15

Panie Oskarze,

jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie (np. wyrok) wydane przez sąd niemiecki to wierzyciel może po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego przez sąd, od którego pochodzi to orzeczenie) skierować je do wykonania w innym państwie Unii Europejskiej (w tym w Polsce). Po skierowaniu do wykonania egzekucja będzie prowadzona przez organ egzekucyjny w konkretnym państwie.

Odpowiedz

Gregor 22 czerwca, 2018 o 06:13

Witam podjąłem prace w polskiej firmie na niemieckich warunkach.To ze komornik mi siadzie na pensjie to zdaje sobie sprawe.Ale. mam pytanie czy również morze zajac niemieckie konto.

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 22 czerwca, 2018 o 08:44

Witam Panie Gregorze,
niestety zbyt mało informacji podaje Pan aby móc odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie. Jeżeli rachunek prowadzony jest przez niemiecki bank to egzekucja może być z niego prowadzona przez organy niemieckie. W przypadku zajęcia rachunku właściwy jest odpowiedni niemiecki sąd, który wydaje na wniosek wierzyciela dyspozycję w tym zakresie. W zależności od tego jakim tytułem egzekucyjnym dysponuje wierzyciel będzie musiał on podjąć mniej lub bardziej złożone działania przed przystąpieniem do egzekucji w Niemczech. W przypadku wyroku sądu polskiego – konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z sądu pozwalającego na prowadzenie egzekucji w innym państwie UE. Jeżeli postęwanie było prowadzone w ramach europejskiego postępowania nakazowego to wierzyciel nie musi uzyskiwać już dodatkowych zaświadczeń, podobnie jak w przypadku, gdy wierzyciel dysponuje orzeczeniem sądu niemieckiego.

Odpowiedz

Marek 4 lipca, 2018 o 13:58

Witam.
Chce przedstawic swoja sytuacje. A mianowicie…
We wrzesniu lub pazdzierniku mam zamiar wyjechac do pracy w Niemczech z cala rodzina. Obecnie w Polsce mam rozpoczeta i trwajaca od marca egzekucja komornicza gdzie z wynagrodzenia u obecnego pracodawcy czesc pensji jest przelewana bezposrednio do komornika ale oprocz tego mam zajecie na koncie. Podejmujac prace w Niemczech bede mial umowe niemiecka i konto w niemieckim banku. W Polsce pozostawie zaleglosc u komornika juz bez wplywow od obecnego jeszcze pracodawcy. Co sie stanie wtedy gdy komornik nie bedzie mial z czego zajmowac pieniedzy w Polsce no bo juz wtedy nie bede tutaj pracowal? Czy lepiej zglosic sie do komornika i poinformowac go o danej sytuacji i dogadać sie co do comiesiecznych przelewow czy nie informowac go wcale? Bo jak go poinformuje to szybko moga mnie namierzyc i zajac konto w DE… jak najlepiej to zalatwic… prosze o podpowiedź. Dziekuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 4 lipca, 2018 o 14:17

Witam Pana,

na wstępie zaznaczam, że nie znając szczegółów dotyczących konkretnej sprawy nie mogę w niej doradzać. Jeżeli Pan sobie życzy porady w Pana konkretnej sprawie to zapraszam do kontaktu prywatnego. W tym miejscu mogę natomiast powtórzyć to co już kilkukrotnie było poruszane na niniejszym blogu – komornik polski nie ma uprawnienia do podejmowania działań egzekucyjnych poza granicami kraju. Jednakże wierzyciel, po uzyskaniu od komornika informacji o bezskutecznośći egzekucji w Polsce co do zasady może wystąpić o stosowne zaświadczenie pozwalające na wykonanie posiadanego tytułu poza granicami kraju (nie mam wiedzy na temat charakteru roszczenia oraz tytułu wykonawczego na podstawie którego prowadzona jest egzekucja, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy taka możliwość występuje także w Pana sprawie). Egzekucja za granicą wiąże się dla wierzyciela z pewnymi dodatkowymi czynnościami i kosztami ale jeżeli wierzyciel jest zdeterminowany aby prowadzić egzekucję za granicą to zakończenie egzekucji w Polsce, jako bezkutecznej może doprowadzić do podjęcia przez niego działań także w innym państwie – przed tamtejszymi organami egzekucyjnymi.

Odpowiedz

Ola 19 lipca, 2018 o 16:10

Witam
Mam pytanie jakie służby mogłyby mi pomoc żeby egzekwować skutecznie alimenty z norwegi . Alimenty zostały zasadzone (ugoda) ale ojciec uchyla się od ich płacenia. Sprawa trafiła już do sądu,sąd przekazał wszelkie dokumenty do urzędu pracy (nav) w norwegi ,ale nagle „ojciec” przestał pracować legalnie i nie ma wykazanych żadnych odchodów na ta chwile jest nie wypłacalny …dodam ze ojciec dziecka ma już nowa rodzine małe dziecko i zapewne prace na czarno , bo z czegoś trzeba żyć ..co mogłabym zrpbic w takiej sytuacji czy jest możliwe ściągnięcie z niego długu??
Pozdraiwma Ola

Odpowiedz

Maciej 23 lipca, 2018 o 00:07

Czy komornik może zająć wynagrodzenie w Uberze, który jest firmą holenderską, czy dopiero z mojego polskiego konta?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 24 lipca, 2018 o 23:26

Panie Macieju,
polski komornik może podejmować działania egzekucyjne polegające na zajęciu wierzytelności u podmiotów zobowiązanych względem dłużnika, które mają swoją siedzibę na terytorium Polski. W przypadku przekazywania środków przez podmiot mający siedzibę za granicą na rachunek dłużnika prowadzony przez polski bank egzekucja może być z nich przez polskiego komornika prowadzona jak do każdych innych środków posiadanych przez dłużnika na terytorium kraju.

Odpowiedz

jarek 17 sierpnia, 2018 o 20:37

Witam… Ostatnio posypalo mi się wszystko w Kanadzie… strata pracy, zadluzona karta kredytowa i myśle o powrocie do Polski bo nie mam żadnych perspektyw… mam pytanie czy dosięgną mnie koszty splaty karty kredytowej w Polsce ?

Odpowiedz

jarek 17 sierpnia, 2018 o 20:39

Witam… Ostatnio posypalo mi się wszystko w Kanadzie… strata pracy, zadluzona karta kredytowa ok – 5 tys $ i myśle o powrocie do Polski bo nie mam żadnych perspektyw… mam pytanie czy dosięgną mnie koszty splaty karty kredytowej w Polsce ?

Odpowiedz

Waldemar 18 sierpnia, 2018 o 11:16

Witam
Kupilismy dom i zamieszkalismy na stale w Niemczech miesZkamy pół roku i w Niemczech pracujemy.
Konta bankowe oczywiscie DE..Ale w Polsce zostawilismy troszke dlugów z jakichs tam nie splaconych rat za telefon,zerwane umowy z sieciami orange i plus i oczywiscie pracujac w Polsce na umowe zlecenie komornik zajmowal wyplate,konta bankowe blokowal ,zabieral wszystko powyzej najnizszej krajowej.I jak to teraz wyglada w swietle gdy jestesmy zameldowani w Niemczech,tam pracujemy u Niemieckiego pracodawcy,mamy dom i nic wspolnego z Polska.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 20 sierpnia, 2018 o 14:23

Witam Panie Waldemarze, niestety sam wyjazd za granicę nie ma wpływu na fakt istnienia zadłużenia w Polsce. Istotne jest pytanie z jakiego okresu są zobowiązania i czy przypadkiem nie doszło już do ich przedawnienia. Jeżeli wierzytelności są wymagalne i nieprzedawnione to wierzyciele po uzyskaniu tytułów wykonawczych (wyroku lub nakazu) teoretycznie mogą podejmować działania w celu ich egzekucji przez komornika na terenie Niemiec. W praktyce duże znaczenie ma to jak wysokie jest zobowiązanie oraz czy wierzyciel gotowy jest na poniesienie pewnych nakładów na odzyskanie wierzytelności, bez gwarancji jej odzyskania. Na ogół w takich sprawach po wykluczeniu możliwości obrony, np. przy wykorzystaniu zarzutu potrącenia zalecam klientom podjęcie rozmów z wierzycielami, którzy często gotowi są zgodzić się na redukcję zobowiązania pod warunkiem spłaty uzgodnionych kwot. Jest to rozwiązanie najbezpieczniejsze, oczekiwanie na działanie ze strony wierzyciela może prowadzić do powiększenia zadłużenia o odsetki oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego. Jeżeli jest Pan zainteresowany takim rozwiązaniem zapraszam do kontaktu prywatnego.

Odpowiedz

Wieslawa Woznicka 31 sierpnia, 2018 o 22:06

Witam Pana .Pobieram Włoską emeryturę po zmarlym mężu obywatelem wloskim ,Mieszkam we Wloszech ,teraz chcę przelac swoja emeryturę polską na konto wloskie ,.mam potrącenie komornicze z mojej polskiej emerytury ..Pytanie ,czy komornik może zająć moje konto ,zablokowac ,lub potrącac zadluzenie z emerytury wloskiej .I drugie pytanie ,czy wojskowe biuro emerytalne moze poinformowac komornika ,że posiadam konto Wloskie i emeryture włoską. Dziekuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 2 września, 2018 o 16:07

Witam Pani Wiesławo,
na wstępie zastrzegam, że dla oceny przedstawionego przez Panią zagadnienia koniecznym byłoby zapoznanie się z dokumentami sprawy.

W tym miejscu mogę wskazać jedynie na ogólną zasadę – jeżeli został wydany przez polski sąd tytuł egzekucyjny to świadczenia emerytalne wypłacane w Polsce mogą podlegać egzekucji na zasadach obowiązujących w Polsce. Jeżeli natomiast dłużnik pobiera świadczenia w innym państwie UE to wierzyciel może (po uzyskaniu potwierdzenia wydanego przez polski sąd) skierować polski tytuł egzekucyjny do wykonania w tym państwie i wówczas egzekucja podlega regulacjom tego państwa, w którym jest prowadzona egzekucja. Jeżeli komornik zwróci się do jednostki wypłacającej emeryturę w Polsce o informację, czy przysługuje dłużnikowi świadczenie to organ państwowy zobligowany jest do udzielenia komornikowi informacji na ten temat.

Jeżeli jest Pani zainteresowana poradą prawną w Pani indywidualnej sprawie, zapraszam do kontaktu – telefonicznego lub za pomocą poczty e-mail.

Odpowiedz

Ania 4 września, 2018 o 10:41

Witam mam pytanie. Jeżeli chce wyjechać za granice i założę w Polsce konto walutowe w WBK i z Holandii będą mi wysyłane pieniądze to komornik może i zająć konto?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 4 września, 2018 o 12:16

Witam Pani Anno.
W ramach prowadzonej przeciwko Pani egzekucji polski komornik może zając konto bankowe prowadzone dla Pani w Polsce. Jeżeli znajdą się na nim środki będą one objęte zajęciem niezależnie od tego, w jakim kraju prowadzony jest bank, z którego zostaną do Pani wysłane.

Odpowiedz

Maksymilian 14 września, 2018 o 08:19

Witam Panie Andrzeju,
czy możliwe jest zajęcie udziałów/majątku spółki LTD w Anglii z tytułu zadłużenia w Polsce? Mam pewne zadłużenie wobec firmy w wyniku niefortunnej sytuacji z przed kilku lat. Otwieram niewielką spółkę LTD w Anglii i zastanawiam się, czy w praktyce możliwe jest że wierzyciel przy pomocy różnych metod będzie mógł ubiegać sie o zajęcie udziałów tak jak to możliwe jest (choć trudne bo dla małych spółek te udziały są często bezwartościowe) w Polsce. Z tego co się orientuję to w UK nie jest to praktykowane, jednak czytałem gdzieś że zdarzały się (choć nie do końca zgodne z prawej) takie sytuacje.

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 15 września, 2018 o 12:17

Witam Panie Maksymilianie,
co do zasady zajęcie udziałów w spółce należących do dłużnika jest jedną z form egzekucji. Wyrok sądu polskiego może być natomiast, po podjęciu pewnych działań formalnych o których piszę szerzej na blogu, skierowany do wykonania na terytorium Wielkiej Brytanii (zakres tych formalności może w związku z Brexitem ulec zmianie ale nie wydaje się aby doszło za wyłączenia możliwosci wykonyania na terytorium GB polskich wyroków).
Abym mógł odnieść się konkretnie do Pana sprawy i doradzić co najlpiej w tej sytaucji zrobić musiałbym uzyskać od Pana odpowiedzi na kilka dodatkowcyh pytań. Proszę o prywatny kontakt w celu doprecyzowania i ustalenia warunków porady.

Odpowiedz

marzena 10 listopada, 2018 o 11:05

witam…jeżeli mój były mąz ma zasądzone alimenty na mnie a przebywa w Niemczech to jest jakiś sposób żeby je wyegzekwować? wyrok dostałam w marcu i do dziś nie wyslał pieniędzy.przez sad okręgowy został zmuszony do zaplaty to odp. ze placi i wysłał potwierdzenia ale przelewów na pełnoletniego syna i jego konto.czy uchroni się w jakiś sposób?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 10 listopada, 2018 o 17:40

Witam Pani Marzeno,

nie mogę wypowiadać się co do sprawy bez znajomości dokumentów. Jeżeli jednak w wyroku alimentacyjnym wskazane jest kto jest uprawniony do ich otrzymywania (lub na kogo ręce mają być przekazywane) to dłużnik musi zastosować się do tego obowiązku. Przekazanie środków z tytułu alimentów na konto bankowe innej osoby nie powoduje, że obowiązek alimentacyjny został wypełniony.

Jeżeli dłużnik nie reguluje dobrowolnie zasądzonych należności to wyrok alimentacyjny wydany przez polski sąd można skierować do egzekucji przez komornika w Niemczech.

Odpowiedz

Olga 3 stycznia, 2019 o 19:03

Witam mam pytanie mieszkamy z mężem za granicą mąż jest rencista, pobiera rentę w pl jak i za granicą na polska rentę komornik zajal jej część moje pytanie czy również ma prawo do zajęcia zagranicznego konta pomimo,że w Polsce konto już zajął?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 4 stycznia, 2019 o 09:35

Witam Pani Olgo,
co do zasady wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika znajdującego się w innych państwach. Wymaga to jednak potwierdzenia wykonalności na terenie UE decyzji czy orzeczenia wydanego przez sąd polski. Jeżeli wierzyciel podejmie działania w celu uzyskania takiego potwierdzenia może skierować wniosek egzekucyjny do komornika z innego państwa UE, który będzie prowadził egzekucję w oparciu o przepisy obowiązujące w tym państwie. Jeżeli zatem zgodnie z przepisami państwa, w którym miałaby być prowadzona egzekucja z emerytury czy renty, egzekucja taka podlega ograniczeniom powinno to zostać również wzięte pod uwagę.

Odpowiedz

Damian 25 kwietnia, 2021 o 21:38

Dzień dobry
A czy jest jakaś umowa która pozwala wykonać w Katarze polski wyrok cywilny wydany wobec obywatela kataru?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 5 lipca, 2022 o 15:34

Witam Panie Damianie,
niestety między Polską a Katarem nie obowiązuje umowa dwustronna regulująca kwestię uznawania orzeczeń. W tym zakresie należy podjąć działania przewidziane przepisami obowiązującymi w Katarze.

Odpowiedz

Jolanta 8 września, 2021 o 01:45

Dzień dobry.Pisze w imieniu kolegi czy komornik sądowy może zabrać całą emeryturę na poczet alimentów.Kolega otrzymuje tylko754 zł.Mieszka w Niemczech.To jest jego jedyny dochód.

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 5 lipca, 2022 o 15:43

Dzień dobry Pani Jolanto,
stosownie do prawa obowiązującego w Polsce i dotyczącego egzekucji prowadzonych przez polskich komorników emerytura do kwoty 555,19 zł jest wolna od zajęć.
Jeśli egzekucja jest prowadzona w Niemczech, przez niemieckiego komornika, wówczas do tego postęowania neleży stosować regulacje prawa niemieckiego.

Odpowiedz

Adrian 4 lipca, 2022 o 11:11

Witam.
Mam dlug w Polsce a pracuje w Holandii o czym go poinformowalem, jestem umowiony z komornikiem na splate.
Dzis dzwonil do mnie z holenderskiego numeru i po sprawdzeniu wiem, ze biuro komornika ma tez siedzibe w Holandii.
Czy w takim wypadku moze mi zajac konto holenderskie lub zajac holenderska wyplate?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 5 lipca, 2022 o 15:49

Witam Panie Adrianie,

uprawnienia polskiego komornika ograniczają się do terytorium Polski. Jeżeli przed sądem w Polsce lub w Holandii zostało wydane przeciwko Panu prawomocne rozstrzygnięcie sądowe możliwym jest jego skierowanie przez wierzyciela do egzekucji – ale przez komornika holenderskiego a nie polskiego.

Odpowiedz

Damian 13 lipca, 2022 o 11:18

Witam.
Mam 2 pytanka

1. Jesli mam komornika w Polsce i chce oglosic upadlosc a pracuje w Holandii to komornik i tak moze oczekiwac splate dlugu biorac pod uwage moje zarobki w innym kraju?

2. Splacam dlug w malych ratach i komornik mowi ze jak nie splace wiekszej sumy to co miesiac bede mial doliczane odsetki, czyli splacam 370 a 150 mam doliczane, czy to jest nornalne?

Z gory dziekuje za poswiecony czas. Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 25 lipca, 2022 o 16:16

Dzień dobry Panie Damianie,
Ad.1 – w przypadku ogłoszenia updłości wszelkie działania egzekucyjne zostana zakończone z mocy prawa. Komornik nie będzie mógł w stosunku do Pana prowadzić dalszej egzekucji. Ewentualne spłaty wierzycieli będa ustalone w toku postępowania upedłościowego przez sąd.
Ad. 2 – jeśli posiada Pan wymagalne zadłużenie pieniężne to dłużnik ma prawo domagać się od niego odsetek. Funcjonują różne rodzaje odstek o różnych stopach (informcję na temat rodzaju odsetek jakie Pan obciązają znajdzie Pan w wyroku/nakazie na podsatwie których prowadzona jest egzekucja). Najlepiej niech skorzysta Pan z jednego z darmowych kalkulatorów odsetek, co powoli Panu zweryfikować o ile Pana zobowiązzanie ulega powiększeniu o odsetki co miesiąc.

Odpowiedz

Klalalalaagaueu 21 lipca, 2022 o 10:45

Witam , mam pytanie jeśli mąż ma komornika w Polsce a chce otworzyć własna działalność w Holandii i powiedzmy ze otworzy kato bankowe w Holandii czy komornik może mu zabrać pieniądze

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 29 lipca, 2022 o 00:16

Dzień dobry Pani Klaudio,

polski komornik może dokonywać zajęć na terytorium Polski, nie może dziaać poza granicami. Jednak jeśli wierzyciel w oparciu o posiadany tytuł wykonawczy zwróci się o wszczęcie egzekucji przez komornika holenderskiego, będzie on mógł dokonać zajęcia majątku posiadanego przez Pani męża w Holandii.

Odpowiedz

Dzik 29 lipca, 2022 o 06:07

Dzień dobry mam pytanie jeżeli zakupiłem auto na raty w innym państwie to czy komornik z Polski może je zabrać . Proszę o odpowiedź dziękuję

Odpowiedz

Andrzej Żurawski 2 sierpnia, 2022 o 16:59

Dzień dobry,

jeżeli wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny w Polsce (np. uzyska z polskiego sądu wyrok lub nakaz) bądź też uzyska go za granicą ale następnie sąd polski uzna ten wyrok lub w przypadku tytułów z innych państw UE uzyska odpowiednie potwierdzenie w państwie wydania (co nie jest skomplikowane) będzie mógł rozpocząć egzekucję z majątku położonego w Polsce.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: