Egzekucja za granicą

Andrzej Żurawski        08 września 2018        Komentarze (0)

Uzyskanie wyroku przed sądem zagranicznym lub przed sądem polskim to pierwszy krok, jeśli przeciwko dłużnikowi ma być rozpoczęta egzekucja za granicą.

Uzyskanie wyroku to zawsze duży sukces, szczególnie jeżeli poprzedzony był żmudnym procesem sądowym. Nie możesz jednak popadać w nadmierne zadowolenie pamiętaj, że konieczne są jednak i dalsze działania, których podjęcie niekiedy bywa trudniejsze od tego pierwszego kroku.

Tak więc masz w ręku długo oczekiwany dokument. Wyrok stwierdza, że masz rację i że należy ci od dłużnika zapłata. Właśnie, należy się ale jej nie ma… co robić?

Egzekucja za granica

Egzekucja za granicą wymaga potwierdzenia wyroku polskiego sądu

Jeżeli uzyskałeś wyrok przed sądem zagranicznym, w którym ma być prowadzona egzekucja ten problem dla Ciebie nie istnieje. Działasz w ramach jednolitych regulacji krajowych.
Jeżeli jednak uzyskałeś wyrok przed sądem polskim musisz potwierdzić jego wykonalność. Jak to zrobić? Składając do sądu wniosek o odpowiedni dokument potwierdzający. Dokumenty te są różne w zależności od tego, gdzie wyrok ma być następnie wykonywany.

Egzekucja za granicą w innych państwie Unii Europejskiej? Może ją przeprowadzić na podstawie:

  • Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (Rozporządzenie WE nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych) – uwaga, ma zastosowanie wyłącznie do roszczeń bezspornych i nie odejmuje swoją mocą Danii;
  • Stwierdzenia wykonalności wydanego zgodnie z Rozporządzeniem Bruksela I bis (Rozporządzenie UE nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012r.).

Na podstawie dokumentów pozyskanych zgodnie z powyższymi rozporządzeniami możesz przystąpić do egzekucji: w Austrii, na Litwie, w Belgii, w Luksemburgu, w Bułgarii, na Łotwie, w Chorwacji, na Malcie, na Cyprze, w Niemczech, w Czechach, w Portugalii, w Estonii, w Rumunii, w Finlandii, na Słowacji, we Francji, w Słowenii, w Grecji, w Szwecji, w Hiszpanii, na Węgrzech, w Holandii, we Włoszech, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Danii (w przypadku Danii nie ma możliwości uzyskania europejskiego nakazu zapłaty).

Egzekucja za granicą, poza Unią Europejską? Możesz ją przeprowadzić na podstawie:

  • Stwierdzenia wykonalności wydanego zgodnie z Konwencją o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano w dniu 30 października 2007r. (ma zastosowanie do stosunków między Polską a Norwegią, Szwajcarią i Islandią);
  • Umowy dwustronnej między Polską a właściwym państwem regulującej problematykę współpracy przy postępowaniach cywilnych (na ogół umowy takie przewidują potrzebę stwierdzenia wykonalności wyroku przed sądem państwa, gdzie ma on być wykonywany – tzw. „exequatur”).

Egzekucja za granicą wymaga wyspecjalizowanej obsługi prawnej

Gdy dysponujesz już wyrokiem sądu zagranicznego lub sądu polskiego zaopatrzonym w odpowiednie zaświadczenie o wykonalności czas na uruchomienie specjalisty od egzekucji – komornika.

W różnych państwach w różny sposób uregulowana jest procedura egzekucji. W niektórych należą głównie do wyspecjalizowanych organów takich jak komornicy (Czechy) w innych niektóre z działań egzekucyjnych mogą podejmować wyłącznie sądy (Niemcy). Różny jest też status komornika. W niektórych państwach jest to przedsiębiorca (np. Holandia), w innych ma również status urzędnika publicznego (Francja) a jeszcze w innych wierzyciel ma wybór między jednym typem komornika a drugim (Czechy).

Jeżeli uzyskałeś wyrok sądu zagranicznego – zapytaj prawnika, który reprezentował Cię przed tym sądem – zapewne będzie zainteresowany udzielaniem ci dalszej pomocy na etapie egzekucji.

Jeżeli uzyskałeś wyrok sądu polskiego – zalecam zwrócenie się do miejscowej (zagranicznej) kancelarii adwokackiej o pomoc przy postępowaniu egzekucyjnym. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do polskiej kancelarii zajmującej się sprawami międzynarodowymi. Pomoże ona w organizacji egzekucji bez problemów związanych z różnicami językowymi i kulturowymi.

Egzekucja za granicą wymaga dobrej współpracy z komornikiem

Gdy już jesteś uzbrojony w odpowiednie dokumenty i odpowiednią pomoc prawną wydaje się, że pieniądze już powinny znaleźć się na twoim koncie. Niestety, często okazuje się, że dłużnicy też nie próżnują i podejmują działania w celu ukrycia, spieniężenia lub przeniesienia majątku. Jak temu przeciwdziałać?

Po pierwsze powinieneś działać szybko. Nie jest najlepszym pomysłem informowanie dłużnika o uzyskaniu przeciwko niemu wyroku i oczekiwanie przez klika miesięcy na rozpoczęcie dobrowolnych spłat.

Po drugie – przekaż komornikowi wszelkie informacje jakimi dysponujesz na temat działalności dłużnika i jego majątku. Przejrzyj korespondencję z dłużnikiem pod kątem przydatnych informacji na temat miejsca dostawy towaru czy miejsca położenia biura dłużnika. A może pamiętasz jakim samochodem poruszał się dłużnik, gdy przyjechał podpisać kontrakt? Wszystkie informacje mogą mieć znaczenie. Niekiedy celowym jest zamówienie raportu z wywiadowni gospodarczej, która może ustalić na przykład informacje na temat kontrahentów Twojego dłużnika, względem których ma on wierzytelności. Po dokonaniu ich zajęcia podmioty te zobowiązane będą do zapłaty do komornika (a zatem do Ciebie) zamiast do Twojego dłużnika.

Egzekucja za granicą wiąże się z wydatkami

Przystępując do egzekucji za granicą musisz być gotowy na pewne wydatki. Na ogół działania egzekucyjne poprzedzane są wezwaniem o uiszczenie opłaty urzędowej i zaliczki na koszty działania komornika. Zaliczki na ogół są proporcjonalne do ilości pracy komornika. Zatem z największymi kosztami na ogół musi liczyć się wierzyciel przystępujący do egzekucji z nieruchomości. Najmniejszych nakładów finansowych będzie natomiast wymagać egzekucja z rachunków bankowych.

Co do zasady wydatki ponoszone na działania komornika finalnie podlegają ściągnięciu od dłużnika i są zwracane wierzycielowi. Jest tak oczywiście wówczas, gdy egzekucja jest skuteczna.

Gdy egzekucja nie jest skuteczna pozostaje zaliczenie wierzytelności w koszty jako tzw. „złe długi”.

Więcej na temat odliczaniu „złych długów” od zobowiązań podatkowych możesz przeczytać TUTAJ

Egzekucja, zarówno ta krajowa a już szczególnie międzynarodowa – jest zagadnieniem skomplikowanym. Dla jej skutecznego przeprowadzenia wymagane jest uzyskanie potrzebnych dokumentów a wskazana jest także znajomość procedur egzekucyjnych. Wobec tego, jeśli czeka Cię egzekucja za granicą to sugeruję Ci podjęcie współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią adwokacką, która pomoże pozyskać wymagane zaświadczenia, pomoże w zleceniu sprawy komornikowi i będzie kontaktować się z nim w trakcie działań egzekucyjnych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: