sierpień 2018

Alimenty z zagranicy

Andrzej Żurawski        28 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Sytuacja, w której dłużnik przebywa poza terytorium Polski, na terenie Unii Europejskiej, nie oznacza, że alimenty z zagranicy nie mogą być egzekwowane. Nawet brak wiedzy na temat adresu zamieszkania dłużnika nie przekreśla szans na ściągnięcie alimentów. Jeżeli dłużnik przebywa na terenie Unii Europejskiej, zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia […]

Windykacja na koszt dłużnika

Andrzej Żurawski        25 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Wierzyciele, którzy nie otrzymali zapłaty od swojego dłużnika i w związku z tym chcą podjąć współpracę z podmiotem prowadzącym windykację często nie wiedzą, że działania mogą zostać przeprowadzone w taki sposób, aby windykacja na koszt dłużnika stała się faktem a nie tylko hasłem. Mając na uwadze interesy wierzycieli którzy ponoszą wymierne straty w związku z […]