Wezwanie do zapłaty po niemiecku

Andrzej Żurawski        03 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Dawno temu zapomnieliśmy o czasach kiedy problemy z zapłatą od kontrahentów z Niemiec należały do rzadkości a wezwanie do zapłaty po niemiecku było dokumentem stosowanym w wyjątkowych sytuacjach.

Niestety od kilku lat daje się zaobserwować wyraźne pogorszenie wskaźnika terminowości regulowania należności przez przedsiębiorców niemieckich i to zarówno firm małych, jednoosobowych, jak i dużych podmiotów o ugruntowanej na rynku pozycji. Daje się to zaobserwować zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym (szczególnie często tego typu problemy są udziałem firm przewozowych i spedycyjnych).

Wezwanie do zapłaty po niemiecku

Jeżeli na nic zdają się kolejne upomnienia wysyłane drogą elektroniczną, telefony są zbywane kolejnymi obietnicami zapłaty w bliżej nieokreślonym terminie warto abyś rozważył wystosowanie oficjalnego wezwania do zapłaty, które stanowi pierwszy krok na drodze do oficjalnej, sądowej drogi dochodzenia należności i jako takie potrafi wywrzeć znaczący wpływ psychologiczny na dłużnika.

Jak powinno wyglądać takie wezwanie do zapłaty po niemiecku? Jakie elementy powinno zawierać?

Nie ma jednego wzoru – są jednak pewne minimalne elementy, które koniecznie powinny zostać w wezwaniu ujęte aby zostało ono potraktowane na poważnie a nie jak kolejny „straszak”.

 1. Data oraz miejsce sporządzenia, np.:
 • Wroclaw, den 18. März 2016
 1. Właściwe określenie adresata wezwania – według reguł i zasad, o których więcej piszę tutaj.
 1. Nagłówek wezwania określający jego charakter – wskazanie czy jest to ostateczne wezwanie do zapłaty którego zignorowanie będzie prowadziło do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, czy też pismo, którego celem jest przypomnienie dłużnikowi o potrzebie wywiązania się z zobowiązania, np.:
 • MAHNUNG (upomnienie)
 • ZAHLUNGSAUFFORDERUNG (wezwanie do zapłaty)
 • VORGERICHTLICHE ZAHLUNGSAUFFORDERUNG (przedsądowe wezwanie do zapłaty)
 1. oznaczenie podmiotu w imieniu którego działa osoba wzywająca i określenie co jest przedmiotem wezwania, np.:
 • Im Namen von Herrn Krzysztof Kowalski mit dem Sitz in Polen: Brygadierów 8, 26-600  Radom, fordere ich Sie zur Zahlung des Betrages in Höhe von 7.000.01 EUR zuzüglich Zinsen.

(W imieniu Pana Krzysztofa Kowalskiego z siedzibą w Polsce: Brygadierów 8, 26-600 Radom, wzywam Państwa do zapłaty kwoty w wysokości 7.000.01 EUR powiększonej o odsetki.)

 1. Określenie źródła z jakiego wynika zaległość (np. faktura, umowa etc.), np.:
 • Der oben genannte Betrag umfasst die Zahlung für folgende Rechnungen, die Ihrer Firma ausgestellt wurden: Rechnung Nr. 110/9/2015 von 29.09.2015, Rechnung Nr. 111/9/2015 von 29.09.2015.

(Powyższa kwota obejmuje zapłatę za wystawione na Państwa firmę faktury: nr 111/09/2015 z dnia 09/29/2015, nr 112/09/2015 z dnia 29/09/2015)

 1. Podanie terminu zapłaty należności oraz określenie formy w jakiej płatność ma zostać dokonana (np. przelewem na podany numeru rachunku bankowego), np.:
 • Ich bitte Sie, den oben genannten Betrag innerhalb von 7 Tagen nach Eingang dieser Aufforderung auf das Bankkonto mit der Nummer………………. zu überweisen oder innerhalb dieses Termins einen Rückzahlungsvorschlag an die Anschrift userer Firma zu schicken.

(Proszę o przekazanie kwoty wskazanej powyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania na rachunek bankowy o numerze …………………………… lub wysłanie w tym terminie propozycji spłaty na adres naszej firmy.)

 1. Wskazanie konsekwencji braku zapłaty zgodnie z wezwaniem, np.:
 • Erhalten wir von Ihnen, innerhalb von der festgesetzten Frist keine Zahlung bzw. keinen Rückzahlungsvorschlag, werden wir den Rechtsweg beschreiten. Sie werden dann zusätzliche, hohe Kosten tragen müssen und werden wegen Zahlungsverzugs mit gesetzlichen Zinsen belastet.

(Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie dokonana płatność jak również nie zostanie przedstawiona propozycja spłaty zadłużenia, podejmiemy kroki prawne. Będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty dodatkowych, wysokich kosztów oraz ustawowych odsetek za zwłokę.)

 1. Podpis osoby wysyłającej wezwanie wraz ze wskazaniem danych kontaktowych;
 • Den Zahlungsbeleg oder Rückzahlungsvorschlag schicken Sie bitte per Fax an die Nummer unserer Firma: (+48) 71 22344563 oder per E-Mail an: info@promotexabc.pl.

(Dowód wpłaty lub propozycję spłaty należy przesłać faksem na numer naszej firmy: (+48) 71 22344563 lub pocztą e-mail na adres: info@promotexabc.pl.)

 1. Zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki – jeżeli wysyłamy wezwanie do zapłaty po niemiecku korespondencją konwencjonalną – przy wykorzystaniu Poczty Polskiej wówczas obok zwykłego druku nadania przesyłki poleconej należy wypełnić również „pomarańczowy” druk potwierdzenia odbioru.

wezwanie do zapłaty po niemiecku

Poniżej wezwanie do zapłaty po niemiecku do pobrania w formacie doc.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: