Handel zagraniczny

Andrzej Żurawski        13 marca 2016        Komentarze (0)

Handel zagraniczny i sposoby jego zabezpieczenia zaczyna być tematem zainteresowania co raz szerszej grupy przedsiębiorców i osób związanych z ich obsługa księgową i prawną.

handel zagraniczny

We wtorek 16 lutego 2016r. wraz z mec. Łuczak Noworolnik i Elizą Brzezińską – przedstawicielkami poznańskiego Instytutu Logistyki i Magazynowania mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie dla radców prawnych zrzeszonych w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Warunki jakimi dysponuje stołeczny samorząd radców prawnych może budzić podziw a nawet i zazdrość 😉 Sala konferencyjna na 400 a może i więcej osób, mimo swojej wielkości, dzięki dobremu systemu nagłaśniającemu umożliwia wszystkim chętnym na komfortowy udział w spotkaniu. Tak też było i tym razem – słuchaczy nie zabrakło mimo, że był to środek tygodnia, godzina poranna a tematyka prawnych aspektów handlu międzynarodowego złożona.

System E-Codex

Na warsztatach zaprezentowany został system E – Codex pozwalający na pozyskiwanie orzeczeń w trybie europejskiego nakazu zapłaty oraz postępowania w sprawie drobnych roszczeń drogą elektroniczną. Co prawda aktualnie w ramach programu uczestniczy jedynie kilka państw europejskich – Polska, Niemcy, Włochy, Grecja, Austria, Estonia tym nie mniej organizatorzy przedsięwzięcia są przekonani, że system niedługo rozwinie się na całą Europę.

Obok systemu E- Codex wiodącym tematem były zabezpieczenia w handlu zagranicznym. W uproszczeniu – jak przygotować się do handlu z zagranicznymi firmami aby zminimalizować ryzyko związane z niewykonaniem zobowiązania oraz jak postępować jeżeli do takiej sytuacji już doszło.

Bezpieczny handel zagraniczny – czy to mozliwe?

Jak zwykle tematów do dyskusji było bardzo wiele – pytania pojawiały się zarówno podczas warsztatów jak i w trakcie przerwy kawowej oraz po zakończeniu spotkania. Dominowały wątpliwości co do kwestii praktycznych:

  • Windykacja zagraniczna – jak ją prowadzić aby przyniosła, jak najlepsze rezultaty?
    Przede wszystkim powierzyć, ją profesjonalistom – wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub firmie windykacyjnej. Ewentualnie pracownikowi po odpowiednim szkoleniu.
  • Europejski Nakaz Zapłaty – czy można go uzyskać w sprawie o zapłatę czynszu? Tak. Dopuszczalne jest dochodzenie w trybie europejskiego nakazu zapłaty roszczeń związanych z współwłasnością, w tym związanych z należnościami czynszowymi.
  • Jak powinna być sformułowana umowa sprzedaży międzynarodowej aby zabezpieczyć interes sprzedawcy? Przede wszystkim należy przewidzieć właściwość prawa polskiego i właściwość sądu polskiego. Następnie należy przeanalizować dokładnie transakcję aby przewidzieć kwestie potencjalnie konfliktowe. Najlepiej jest pozostawić to wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej.
  • Ubezpieczenie w handlu międzynarodowym – czy warto? Na pewno warto zwrócić się do  kilku ubezpieczycieli z pytaniem o warunki, na jakich mogą zaoferować ubezpieczenie. Na ogół znajdują się w ogólnych warunkach umownych i uszczegóławiających je polisach ew. w jednolitych umowach. Należy uważnie przeanalizować zapisy na temat: limitów ubezpieczeniowych, zdarzeń odszkodowawczych, zakresu ubezpieczenia, definicji szkody ubezpieczeniowej, udziału własnego ubezpieczającego oraz oczywiście na wyłączenia odpowiedzialności.

Problematyka regulacji prawnych mających za przedmiot handel zagraniczny i międzynarodowe świadczenie usług jest złożona i wymaga kompleksowego spojrzenia uwzględniającego zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe (w tym unijne).

Osobom chcącym być na bieżąco w tej złożonej materii zalecam śledzenie niniejszego bloga oraz udział w kolejnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przy moim udziale. Aby dowiedzieć się na temat kolejnych edycji wystarczy skontaktować się mailowo lub subskrybować bloga – wypełniając formularz znajdujący się po lewej stronie.

Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach i warsztatach, których przedmiotem będzie handel zagraniczny i sposoby jego zabezpieczania !

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: