prawnik międzynarodowy

Andrzej Żurawski        17 grudnia 2016        Komentarze (0)

Jeszcze kilkanaście lat temu praca adwokata dotyczyła praktycznie wyłącznie spraw krajowych, przeważnie karnych i cywilnych, więc pojęcie prawnik międzynarodowy, czy adwokat międzynarodowy w zasadzie nie występowało.

Jakikolwiek wątek międzynarodowy nierzadko zwiastował problemy nie do rozwiązania, stąd też sprawy z elementem międzynarodowym były przez adwokatów omijane szerokim łukiem.

Obecnie wyspecjalizowani prawnicy, w tym adwokaci wręcz doszukują się elementów transgranicznych, aby móc przejść na regulacje unijne lub konwencyjne. Nierzadko te regulacje są korzystniejsze od krajowych i pozwalają zaskoczyć gorzej przygotowanego przeciwnika procesowego.

Pomoc prawna, którą świadczy na ogół polski prawnik międzynarodowy w zakresie cywilnym uwidacznia się głównie w dwóch wymiarach: pomocy i reprezentowania w przypadku zaistnienia sporu i przy organizacji biznesu.

prawnik międzynarodowy

Prawnik międzynarodowy pomoże w sprawie związanej ze sporem

Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy dochodzi już do konfliktu interesu między stronami zamieszkałymi w różnych krajach najszybszą i najtańszą metodą jego rozwiązania jest polubowne zakończenie sprawy w drodze ugody. Dobrze jest gdy jej warunki i treść negocjują fachowi pełnomocnicy, albowiem umożliwia to rozwiązanie sporu merytorycznie i bez nadmiernych emocji. Działania przed sądem powinny zawsze być traktowane jako ostateczność. Tym bardziej, że może okazać się, że właściwym w konkretnej sprawie jest sąd w innym państwie.

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Artykuł

W sprawach o zapłatę jednym z pierwszych kroków jest wysłanie dłużnikowi ostatecznego adwokackiego przedsądowego wezwania do zapłaty. Nierzadko wezwanie takie uświadamia dłużnikowi, że wierzyciel nie zamierza zapomnieć o problemie, określa dokładnie czego wierzyciel żąda, a także umożliwia odniesienie się dłużnikowi do żądań wierzyciela. Jedynie przed sądem i w pismach do niego kierowanych istnieje obowiązek używania języka urzędowego lub korzystanie z tłumaczenia przysięgłego. Stąd też wezwania do zapłaty mogą być sporządzane w dowolnym języku obcym zrozumiałym dla dłużnika.

WEZWANIE PO ANGIELSKU

Wzór

WEZWANIE PO NIEMIECKU

Wzór

Kiedy ze wstępnej analizy sprawy wynika, że w sprawie prawem właściwym jest prawo inne niż polskie i że sąd polski nie ma jurysdykcji do jej rozpoznania działania adwokata się nie kończą. Może on, korzystając z międzynarodowych kontaktów przekazać sprawę adwokatowi lub innej osobie uprawnionej (według przepisów miejscowych) do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej na terenie tego państwa. Po przekazaniu sprawy adwokat może kontaktować z adwokatem z innego Państwa i uzyskiwać informacje na temat stanu postępowania, tak aby klient nie musiał się już o to martwić.

W przypadku posiadania uprawnień w innym Państwie, adwokat może samodzielnie, bez pomocy kolegów po fachu, świadczyć pomoc prawną za granicą. Niezależnie od tego czy adwokat będzie mógł prowadzić sprawę samodzielnie, czy też skorzysta on z pomocy zagranicznego adwokata, najważniejsze jest aby klientowi została zawsze udzielona fachowa pomoc, a jego interes należycie zabezpieczony. Korzystanie z osób nie posiadający kwalifikacji do bycia pełnomocnikiem procesowym może zaszkodzić i nawet późniejsze zlecenie prowadzenia sprawy adwokatowi nie odwróci negatywnych konsekwencji, podjętych wcześniej działań. Dlatego też tak ważne jest, aby niezwłocznie po pojawieniu się problemu zwrócić się do osoby profesjonalnie zajmującej się świadczeniem międzynarodowej pomocy prawnej.

Prawnik międzynarodowy pomoże przy organizacji i zabezpieczeniu biznesu

Klienci biznesowi prowadzący interesy za granicą, ze względu na zakres prowadzonej przez siebie działalności potrzebują stałej obsługi prawnej. Firmy, które chcą prowadzić taką działalność zainteresowane są warunkami prawnymi, jakie muszą spełnić. Nierzadko chodzi o wybór odpowiedniej formy prawnej dla takiej działalności. Wchodzą tu w grę – założenie filii bądź oddziału lub zupełnie nowej spółki, wbrew pozorom nie tylko dla celów optymalizacji podatkowej.

Jeżeli przedsiębiorcy nie chcą bezpośrednio działać w innym państwie, a ich działalność polega na eksporcie bądź imporcie towarów to często zależy im aby umowy regulujące wzajemne prawa i obowiązki były możliwie dokładne, a ich treść w sposób precyzyjny wyrażała ich wolę i minimalizowała ryzyko. Osiągnięcie tych założeń możliwe jest jedynie przy pomocy adwokata specjalizującego się w prawie międzynarodowym.

Aby zapobiec sytuacji niekorzystnym adwokat zajmujący się sprawami międzynarodowymi potrafi doradzić jakie należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia transakcji nie tylko poprzez właściwą treść umowy ale również poprzez działania faktyczne minimalizujące ryzyko współpracy z podmiotami zagranicznymi. Do takich działań należy np. sprawdzenie kontrahenta zagranicznego, ustalenie jakie zabezpieczenia rzeczowe i osobowe można wykorzystać, poinstruowanie jak prowadzić korespondencję z kontrahentem aby uzyskać materiał dowodowy w potencjalnym sporze sądowym.

SPRAWDZENIE KONTRAHENTA

Artykuł

Adwokaci już dawno przestali unikać spraw międzynarodowych, co więcej pojawili się również tacy którzy zaczęli się w nich specjalizować. Jeszcze bardziej niż w sprawach krajowych prawdziwa jest zasada, iż skorzystanie z pomocy adwokata na wczesnym etapie działań transgranicznych może zapobiec późniejszym kłopotom. Skorzystanie z usług jakie świadczy prawnik międzynarodowy posiadający tytuł zawodowy adwokata to postawienie na wiarygodne, sprawdzone i bezpieczne rozwiązania prawne.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: