Właściwy sąd

Andrzej Żurawski        01 listopada 2015        Komentarze (0)

Jaki jest właściwy sąd? To pytanie musi być zadane zawsze przy analizie sprawy z elementem międzynarodowym.

Często przedsiębiorcy decydując się na transakcję z firmą zagraniczną nie biorą nawet pod uwagę, że w razie sporu może być właściwy sąd inny niż polski. Jest to powszechny błąd którego łatwo można uniknąć dokonując wyboru jurysdykcji sądowej już na etapie rozpoczynania współpracy z kontrahentem z innego państwa.

Sytuacja kiedy to nagle okazuje się, że istnieje możliwość, iż właściwy będzie sąd innego państwa wymaga podjęcia specyficznych działań w tym rozważenia prowadzenia postępowania sądowego poza granicami Polski.

właściwy sąd

W jaki sposób ustalić sąd właściwy?

Konieczne jest stwierdzenie jakie regulacje prawne znajdą zastosowanie. Jeżeli stronami transakcji jest podmiot polski oraz:

  • podmiot z innego kraju Unii Europejskiej – zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I) lub Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1215/2012 z dnia 22 grudnia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis);
  • podmiot z Islandii, Norwegii, Szwajcarii – zastosowanie znajdzie konwencja 88/592/EWG o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Lugano, 16 września 1988 r.;
  • w przypadku transakcji z podmiotem z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej koniecznym będzie sprawdzenie czy występują dwustronne umowy między Polską i tym państwem regulujące zagadnienie jurysdykcji sadowej.

Jaki sąd ma jurysdykcję stosownie do Rozporządzenia Bruksela I?

Rozporządzenie przewiduje szereg zasad ustalania właściwości sądu. Między innymi przewiduje, iż do rozpoznania sporu właściwy jest:

  • Sąd kraju miejsca zamieszkania / siedziby pozwanego
  • Sąd kraju miejsca wykonania zobowiązania
  • Sąd kraju wybranego przez strony stosunku prawnego
  • sąd miejsca, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę wynikające z czynu niedozwolonego

Jakie skutki może mieć błąd w zakresie ustalenia właściwego sądu?

Błąd w ocenie właściwości sądu mieć różnorakie następstwa. W zależności od etapu postępowania na jakim dojdzie do podniesienia tej kwestii wiązać się może z koniecznością ponownego wszczęcia postepowania ale błąd może również prowadzić w skrajnych przypadkach do przedawnienia dochodzonych roszczeń.

Właściwy sąd powinien być ustalony z dużą starannością najlepiej przez wykwalifikowaną kancelarię zajmującą się problematyką międzynarodową.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: