wywiadownie gospodarcze

Andrzej Żurawski        04 czerwca 2016        Komentarze (0)

Wywiadownie gospodarcze w ostatnim czasie nabywają dużego znaczenia dla podmiotów zainteresowanych bezpieczeństwem w prowadzonej działalności gospodarczej. W świecie, w którym króluje informacja, a sukces w biznesie zależy od szybkości jej zdobycia i przetworzenia, niebagatelną rolę zaczynają odgrywać źródła z jakich może ona być pozyskiwana. Tradycyjne źródła pozyskiwania informacji: od znajomych, kontrahentów, czy z rejestrów państwowych przestały być wystarczające by zdobyć całościową informację umożliwiającą rzetelny ogląd sytuacji będący podstawą do podjęcia precyzyjnych i zakończonych sukcesem posunięć biznesowych.

wywiadownie gospodarcze

Dostrzegając powyższe potrzeby i wychodząc im naprzeciw powstał rynek firm zajmujących się wywiadem gospodarczym. Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż wywiad gospodarczy bardzo często mylony jest ze „szpiegostwem gospodarczym”, zupełnie niesłusznie. Mianem szpiegostwa gospodarczego określać się bowiem powinno nielegalne i dokonywane najczęściej przez tajne służby państwowe, natomiast działalność wywiadowni gospodarczych jest działalnością jak najbardziej legalną.  Istnieje kilka płaszczyzn, na którym można rozpatrywać działalność wywiadowczą, są to:

  • wywiad konkurencyjny (koncentrujący się na informacjach o przedsiębiorcach na tym samym rynku),
  • wywiad biznesowy (związany głównie z analizą i porządkowaniem wielu skomplikowanych i powiązanych informacji z całego rynku),
  • wywiad ekonomiczny (skupia się na badaniu przepływów zasobów finansowych i niefinansowych wewnątrz danych krajów lub globalnych organizacji),
  • wywiad nt. rzetelności firm (zajmuje się wszechstronnym badaniem konkretnego podmiotu, zarówno pod względem jego powiązań finansowych i prawnych, a także możliwości finansowych, posiadanych zasobów ludzkich i kapitałowych),
  • wywiad handlowy (obejmuje pozyskanie, przetworzenie i udostępnianie danych o podmiotach gospodarczych, ich funkcjonowaniu w otoczeniu, działalności, informacji o konkurencji i kondycji handlowej, powiązaniach i sytuacji prawnej, a także innych danych, istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej).

Wywiadownie gospodarcze oferują obszerny wachlarz usług: począwszy od sprawdzania wiarygodności firmy oraz pracowników oraz członków zarządu, ustaleń dotyczących posiadanego majątku, poprzez obserwację pracowników i członków zarządu przedsiębiorstwa i jego mienia, działania polegające na kontrwywiadzie i ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji, aż po prowadzenie działań windykacyjnych i własnych śledztw mających za zadanie wykrycie przestępstw gospodarczych.

Detektywi gospodarczy w swojej pracy korzystają z najrozmaitszych instrumentów. Detektywi zajmują się m. in. ustaleniem płynności finansowej, dokonują analizy wiarygodności płatniczej, dostępnych danych na temat majątku, np. praw własności do nieruchomości na podstawie treści ksiąg wieczystych, dokonują ustaleń rzetelności w kontraktach handlowych a nawet opinii, jaka panuje w środowisku na temat kontrolowanego podmiotu. Prowadzą także działalność wywiadowczą wśród pracowników, współpracowników, kontrahentów danego przedsiębiorstwa,pozyskują dane z Krajowego Rejestru Dłużników.

Ceny usług wywiadu gospodarczego są stosunkowo wysokie i wahają się w zależności od państwa w jakim funkcjonuje dany podmiot i od czasu w jakim informacje mają być zdobyte, a raport przygotowany, niektóre firmy zajmujące się wywiadem gospodarczym oprócz przygotowania raportów całościowych oferują zdobycie jedynie konkretnych, interesujących przedsiębiorców informacji takich jak: wyjawianie nieruchomości, ruchomości, majątku, postępowań sądowych i komorniczych, rodzaju posiadanych wierzytelności, zadłużenie publicznoprawne, informacji o zatrudnieniu , weryfikacji adresów , a także powiązań osobowych i kapitałowych. Rozpiętość cen poszczególnych usług obrazuje poniższa tabela:

Usługa
Cena-OD
Cena-DO
Wyjawianie nieruchomości
200
400
Wyjawianie ruchomości
200
400
Wyjawianie całości majątku
900
1300
Sprawy sądowe i komornicze
200
400
Informacja o wierzytelnościach
200
400
Zadłużenie podatkowe
200
400
Informacja o zatrudnieniu
200
400
Dane adresowe
200
400
Powiązania osobowe i kapitałowe
700
1100

Niektóre wywiadownie gospodarcze proponują kompleksowe usługi, polegające na przygotowaniu całościowych raportów handlowych w których brane pod uwagę są wszystkie o których mowa była powyżej, w ofercie brane są pod uwagę dwa czynniki: państwo w jakim działa lub jest zarejestrowany dany podmiot i szybkości w jakich raport będzie przygotowany. Rozpiętości cen obrazuje poniższa tabela:

Kraje (obszar)
Normalny
Pilny
Expres
Europa Środkowa
300-400
600-800
900-1300
Europa Zachodnia
350-400
700-900
1000-1500
Europa Wschodnia
400-600
900-1100
1400-1600
Europa Północna
600-800
1300-1600
2100-2500
Ameryka Północna
700-900
1500-1800
2000-2600
Azja
900-1100
1800-2200
2500-3000

Wywiad gospodarczy może być doskonałym źródłem informacji gospodarczej przy założeniu, że potrafimy określić jakie dane dotyczące działalności sprawdzanego podmiotu są dla nas istotne. W przeciwnym razie koszt pozyskania informacji przez wywiadownie gospodarcze może okazać się niewspółmierny do korzyści z nich płynących.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: